Pozemšťané*ky
2. 9. — 17. 10.
2021

Fotograf Festival #11

Jak v regionu střední Evropy zobrazovat klimatickou krizi a mluvit o ní mimo slovník současné vědy?

Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu s titulem „Pozemšťané“ si klade za cíl ukázat, jaké nám planeta sama nabízí stopy, perspektivy a komunikační kanály, díky kterým se můžeme stávat pozemšťany a pozemšťankami – kompetentními pozorovateli a pozorovatelkami probíhajících změn v našem bezprostředním okolí, jež není možné pochopit bez širších planetárních souvislostí (např. úbytky vody, ničivé záplavy, erozi půdy, problémy v zemědělství, nesnesitelná letní vedra, lesní kalamity).

V současné době se setkáváme s tím, že o těchto změnách a katastrofách slyšíme v regionální veřejné debatě mluvit lidi z vědy, úřadů nebo politiky, kteří pro popis probíhajících změn a blížících se katastrof využívají autoritu expertních obrazů. Obrazy vymykající se zavedeným normám vědecké reprezentace ve veřejném prostoru nevidíme, a hlasy těch, jichž se tyto změny bezprostředně dotýkají, je slyšet ve veřejné debatě buď málo, nebo vůbec. Přítomnost planety jako aktivní síly produkující vlastní obrazy a způsoby jejich sdílení ale dává moc právě těmto alternativním hlasům, jazykům a obrazům.

Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu nemá za cíl vědecké obrazy a jazyky odmítat nebo popírat – naopak, chce se na ně podívat jako na součást širší palety estetik vyjádření. Ty mohou právě ve své nejednotnosti a rozdílnosti opisovat skutečný terén toho, co znamená obývat planetu, a jak být pozemšťanem nebo pozemšťankou obecně a zároveň zde a nyní, v regionu střední Evropy.

Kurátor: Lukáš Likavčan

Program festivalu a web postupně doplňujeme.

Program

4. 9. – 31. 10. 2021
Výstava

Pozemšťané*ky I: Pletiva

Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44, Praha 7
3. 9. – 23. 10. 2021
Výstava

Antropologie ledu

Fotograf Gallery
Jungmannova 7, Praha 1
7. 9. – 17. 10. 2021
Výstava

Pozemšťané*ky II: Vaziva

Národní technická knihovna
Technická 2710/6, Praha 6
23. 9. – 26. 11. 2021
Výstava

Stávání se

Display
Dittrichova 9/337, Praha 2

Kontakt

 

Iva Svobodová
managerka festivalu
iva.svobodova@​fotografnet.cz
+420 606 399 790

Zuzana Hošková
PR 
zuzana.hoskova@​fotografnet.cz
+420 608 427 516

Lukáš Likavčan
kurátor
likavcan.lukas@​gmail.com
+420 778 018 785

Tereza Rudolf
umělecká ředitelka & kurátorka
tereza.rudolf@​fotografnet.cz
+420 603 563 009

Viktorie Vítů
doprovodný a edukativní program
viktorie.vitu@​fotografnet.cz

Veronika Daňhelová
portfolio review​
veronika.danhelova@​fotografnet.cz
+420 603 425 057

Eliška Žáková
guest service
eliska.zakova@​fotografnet.cz
+420 732 699 498

Pavel Matěj
technická produkce
pavel.matej@​fotografnet.cz
+420 775 309 312

Markéta Kinterová
ředitelka spolku Fotograf 07
marketa.kinterova@​fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa
marie.rozmankova@​fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@​gmail.com

Bronislav Musil
grafický design
brona.musil@​gmail.com

 

O festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Hlavní část festivalu probíhá v průběhu října a obvykle představuje aktuální téma skrze skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplňuje série diskuzí, site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti.

Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Festival usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Partneři

Mediální partneři / Medial partners

Archiv