Metabolický pohled

I.

Každý organismus si můžeme představit jako dočasný shluk hmoty, jež se snaží udržet své stabilní uspořádání pomocí proměny energie a látek, jež přijímá z okolního prostředí. Tento proces se v biologii označuje pojmem metabolismus a většinou se dělí na dvě části: anabolismus – proces vytváření složitějších chemických látek pomocí získané energie (např. fotosyntéza) – a katabolismus – proces štěpení chemických látek na jednodušší složky, u kterého se naopak energie uvolňuje (např. trávení potravy v zažívacím traktu, buněčné dýchání).

II.

Od druhé poloviny 20. století vzniká postupným propojováním motivů z různých vědních oborů nová disciplína, kterou dnes nazýváme ekologická ekonomie. Jednou z jejích základních myšlenek je představa ekonomiky jako metabolického procesu – proměňujícího se toku materiálů a energie, na jehož začátku jsou přírodní zdroje a na jeho konci odpad a produkty určené k další spotřebě. Takovýto model platí stejně dobře pro malou farmu, továrnu na boty i globální ekonomiku. Se škálou samozřejmě roste složitost, a tak v případě globální ekonomiky můžeme mluvit spíše o systému metabolických „buněk“ – výrobních infrastruktur a logistických sítí – než o jednolitém procesu. Základní myšlenka ale zůstává stejná.

III.

Jaké jsou důsledky takového „metabolického pohledu“? Myšlenka, že existuje přírodní ekonomie, jejíž je ta lidská jenom prodloužením nebo napodobeninou, je tady už dlouho. Mluvili o ní Carl Linné, Charles Darwin i Petr Kropotkin a byla podložím rozmanitých politických postojů a ekonomických návrhů. Dnes se však zdá, že „metabolický pohled“ není pouhým pokračováním této myšlenky jinými prostředky – místo toho nám ukazuje propustnost mezi lidskou a přírodní ekonomií, a to až do té míry, že pojmy jako „logistika“ nebo „infrastruktura“ můžou sedět stejně dobře na průmyslové zóny i na ekosystémy, na výrobu a přepravu zboží i na fotosyntézu a potravinové řetězce.

IV.

Možná ale můžeme s „metabolickým pohledem“ zajít ještě dále: Co kdybychom považovali lidskou kulturu a komunikaci prostřednictvím symbolů, slov, zvuků a obrazů také jenom za pokračování přírodních metabolismů? Nenašli bychom pak kolem sebe zvířata, rostliny, houby, bakterie, neživé předměty i celá společenství organismů, které na nás neustále promlouvají a které nám něco ukazují nebo nás naopak varují? Dokázali bychom pak vidět přírodní infrastrukturu a logistiku nejen v oblasti materiálů a energie, ale také v oblasti předávání si zpráv o minulosti, přítomnosti a budoucnosti? I paměť a znalost by pak mohla sedimentovat a erodovat, krystalizovat a téct, z jednoho organismu na druhý, z místa na místo.

Výstava je zdarma po předchozí rezervaci na GoOut. Rezervací vstupenky nám pomůžete počítat návštěvnost festivalu a posouvat se dále kupředu. V případě náhlé změny epidemiologických opatření Vás budeme mít rovněž možnost jednoduše kontaktovat. Děkujeme proto za Váš klik na GoOut!

Vernisáž

14. 9. 2021  18:00

Výstava trvá

15. 9. – 7. 10. 2021

Vystavující

Světlana Malinová
Anežka Horová
Marina Hendrychová
Abelardo Gil Fournier
Matěj Martinec
František Fekete
Daniel Burda
Aleš Zůbek

Kurátor

Lukáš Likavčan

Místo konání

GAMU
Malostranské náměstí 12, Praha 1
út–ne, 13–19 h
www.gamu.cz

Partneři

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a Městské části Praha 1 a Ministerstva životního prostředí a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 405 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky.

Mediální partneři / Medial partners

Archiv