Tento týden

Výstavy

Lia Perjovschi

→ Tranzitdisplay
Otevřeno: út–ne 12:00–18:00
Výstava potrvá do: 10. 11. 2013

Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz

Lia Perjovschi je jednou z protagonistek „archivního obratu“ v současné umělecké praxi. Na počátcích tohoto obratu byla nutnost sdílení umělecké produkce a informací o umění v situaci kontrolovaného Caucescovského Rumunska 80. let. Od počátku 90. let spolu se svým manželem transformovali svůj ateliér v Archív současného umění – soubor obsahující, knihy, časopisy, obrazové reprodukce a další média. Archív byl přístupný a byl oživován přednáškami pozvaných hostů i  debatami s náhodnými příchozími. Od roku 2003 se Lia Perovschi rozhodla změnit název Archívu na Centrum pro umělecké analýzy, ale změnila především jeho funkci. Stal se encyklopedickou zásobárnou námětů, témat, historií a narací, jež Lia Perjovschi subjektivně edituje - vystřihuje, kopíruje, reprodukuje, inscenuje, instaluje a komentuje v galerijních prostorách. V tranzitdisplay bude vystavena historie archivu spolu s projektem Plány pro muzeum vědění – podobně encyklopedicky založenou a přitom subjektivně instalovanou sumou lidského vědění, na jejíž „archivaci“ pracuje Perjovschi řadu let.

close

Magda Stanová

Ve stínu fotografie

→ Školská 28
Otevřeno: út 13–19, st–pá 13–18
Výstava potrvá do: 31. 10.
Kurátor: Pavel Vančát

Školská 28, Praha 1
www.skolska28.cz

Během studia fotografie se moje zaujetí postupně přesunulo od "umělecké" fotografie k fotografiím, které dělá každý – k fotografiím kamarádů, rodiny, dovolené, či skupinovým fotografiím. Takové fotografie mají nesmírnou hodnotu pro ty, kteří jsou nějakým způsobem spojení s osobami či místem na fotografii. Jak je možné, že obyčejné fotky můžou být tak vzácné? Proč je fotografie tak fascinující médium?

Výstava je věnovaná specifikám fotografického média, fotografickému světu a tomu, jak se změnilo myšlení a přístup lidí od té doby, kdy byla objevená fotografie. Zahrnuje témata jako je cestování v čase prostřednictvím fotografie, proč mají lidé při fotografování trému, jak se současnost stává jevištěm pro budoucnost, nebo jak ztrácíme možnost získání autentického zážitku díky pokusu o jeho zachování. Úvahy jsou prezentované pomocí kreseb, diagramů, koláží, textu a několika fotografií.

www.magdastanova.sk

close

To, co vidíme

→ Galerie díra
Výstava potrvá do: 30. 10. 2013
Koncept: Miloš Vojtěchovský, Lloyd Dunn

Školská 28, Praha 1
http://galeriedira.cz

Zvuková instalace pro sluchátka představuje koláž slovních popisů prostředí dvorku, kde je provozována Galerie díra. Fotolaici a fotoprofesionálové formou krátkých komentářů zachycují okolí, kde stojí. Koláž je během trvání výstavy aktualizována o nové příspěvky. Instalace tematizuje posuny, které vznikají překladem vizuálního dojmu do slov a jejich zvukové stránky, a zpětnou vazbu, kterou prožívá posluchač, stojící na stejném místě, kde vznikaly předchozí komentáře.

close

Samuel François

No Image Yet

→ Nová Scéna ND
Open: non-stop

Národní 4, Prague 1
http://novascena.cz

Neonový nápis No Image Yet, práce francouzského umělce Samuela Francoise (1977), je mj. geniálním komentářem k letošnímu festivalovému tématu. Dílo je srozumitelné, současně vybízí k různým interpretacím. Záleží na tom, zda jej čteme jako text, nebo jestli se na něj díváme jako na obraz. Dalo by se říct, že v prvním případě slova popisují právě vznikající obraz, který se utváří současně s jejich čtením. V druhém by pak dílo existovalo jako konstatování, které je samo obrazem. Možná je to ještě jinak. Ať už je to jakkoli, může tento nápis motivovat k novému čtení veřejného prostoru.

close

Thomas Winkler

→ Bílý nástěnka
Výstava potrvá do: 2. 11. 2013
Kurátorka: Eliška Žáková

Školská 28, Praha 1
http://www.skolska28.cz

Od roku 2003, kdy s několika spřátelenými umělci založil berlínské nakladatelství Heckler und Koch, se Thomas Winkler nachází na zdánlivě nekonečné cestě „z pověření celosvětového expresionismu“, která ho přivádí do různých koutů Evropy a USA. Na této cestě pořizuje Winkler – konceptuální umělec, fotograf, malíř, hudebník a nakladatel – snímky, jejichž motivy jsou stejně různorodé jako záběr jeho umělecké činnosti: vzpomínky na navštívená místa, uskutečněné performance, výjimečná setkání i chvíle nicnedělání. V galeriích Bílý nástěnka a K4 představí Thomas Winkler svou nejnovější sérii layoutů, koncipovanou speciálně pro Festival Fotograf během jeho nedávného pobytu v Praze. Vernisáž výstavy v Galerii K4 bude spojená s úvodní přednáškou Prof. Winklera a následným koncertem umělce v Klubu K4.

close

Thomas Winkler

Recent Layouts

→ Galerie K4
Otevřeno: po–pá 10–24, so–ne 16–24
Výstava potrvá do: 31. 10. 2013
Kurátorka: Eliška Žáková

Celetná 20, Praha 1
www.galeriek4.cz

Od roku 2003, kdy s několika spřátelenými umělci založil berlínské nakladatelství Heckler und Koch, se Thomas Winkler nachází na zdánlivě nekonečné cestě „z pověření celosvětového expresionismu“, která ho přivádí do různých koutů Evropy a USA. Na této cestě pořizuje Winkler – konceptuální umělec, fotograf, malíř, hudebník a nakladatel – snímky, jejichž motivy jsou stejně různorodé jako záběr Winklerovy umělecké činnosti: vzpomínky na navštívená místa, uskutečněné performance, výjimečná setkání i chvíle nicnedělání. Na dvojvýstavě v galeriích Bílý nástěnka a K4 představí Thomas Winkler svou nejnovější sérii layoutů, která vznikla pro Festival Fotograf během umělcova nedávného pobytu v Praze. Vernisáž výstavy v Galerii K4 bude spojená s úvodní přednáškou Prof. Winklera a jeho následným koncertem v hlavním sále Klubu K4.Thomas Winkler

close

Tereza Sochorová a Filip Cenek

Množina

→ Galerie Kostka – Meetfactory
Otevřeno: po–ne 13–20
Výstava prodloužena do: 3. 11. 2013
Kurátorka: Karina Kottová

Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
www.meetfactory.cz

Projekt Terezy Sochorové, ke kterému přizvala Filipa Cenka, je průnikem individuálních přístupů, které společně tvoří množiny a podmnožiny vzájemných vztahů. Sochorová ve své dvojici prací (Čtenářka, 2006, Posluchačka, 2012) pracuje s posuny časoprostoru, ve kterém se nachází téměř identická těhotná žena. Autorka srkze performance s mírnými nuancemi rekonstruuje fotografii vlastní matky, kterou v první práci oživila jemnou animací a mluveným slovem. Abstrahované diaprojekce Filipa Cenka (Bez názvu (modrá), 1996/1997) promítající dvě identicky modrá „ticha“, nepředmětnou hru se světlem, barvou a podkladem, tvoří určitý protipól figurativnějšího vyjádření Terezy Sochorové. Výstava bude doplněna o autorské noviny V duchu.

close

Viktor Kopasz

Deníky

→ Polička/Shelf, Knihovna Archivu výtvarného umění, Centrum pro současné umění DOX
Otevřeno: 
st–pá 11–19, 
so–po 10–18
Výstava potrvá do: 31. 10. 2013

Poupětova 1, Praha 7
www.artarchiv.cz

Fotografická tvorba Viktora Kopasze má pevný základ v jeho denících. Pro Kopaszovy deníky by bylo vhodné i slovo skicáky, autorské knihy či alba. Už od puberty kontinuálně vytváří knihy stejného formátu plné obrazových postřehů, nutkavého zaujetí a komentářů. Jednotlivé listy pokrývají fotografie doprovázené lepenými papírovými nálezy, krátkými několikajazyčnými komentáři, slovy i razítky. Volná tvorba Viktora Kopasze pak z deníků často vychází, stávají se mu jasným podkladem, bohatou vizuální i obsahovou inspirací.

Policka/Shelf je jedna vyčleněná police v knihovně Archivu výtvarného umění v Centru pro současné umění DOX. Od začátku roku 2013 jsou zde v měsíčních intervalech k prolistování unikátní autorské knihy. Výběr se snaží představit autory, pro které je kniha jedinečným výrazovým prostředkem.

close

Otevřená kniha – fotografie a text

→ Archiv výtvarného umění
Centrum současného umění DOX
Otevřeno: 
st–pá 11–19,
so–po 10–18
Výstava potrvá do: 10. 11. 2013
Kuratoři: Jiří Hůla, Jan Kuntoš

Poupětova 1, Praha 7

Výstava Otevřená kniha - fotografie a text uspořádaná občanským sdružením Archiv výtvarného umění v Malé věži DOXu  představí díla českých vizuálních básníků několika generací a ve fotografické dokumentaci přiblíží velkolepý mezinárodní projekt malíře, sochaře, galeristy a sběratele Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowského Das offene Buch, kterého se v německém Hünfeldu zúčastnili v roce 1998 i čeští umělci. Blum-Kwiatkowski dokázal přesvědčit vedení města a majitelé domů, aby ve veřejném prostoru a na fasádách budov umožnili realizovat více než stovku vizuálních básní.

close

Audun Mortensen

Unread Items

→ Centrum pro současné umění Futura
Otevřeno: st–ne 11–18
Výstava potrvá do: 10. 11. 2013
Kurátorka: Hana Buddeus

Holečkova 789/49, Praha 5 – Smíchov
www.futuraproject.cz

Existuje více způsobů jak nečíst. Nejradikálnější z nich je knihu vůbec neotevřít. Podobnou absolutní zdrženlivost, kterou můžeme použít prakticky na cokoliv, co bylo vydáno, zná i sebezanícenější nebo sebelepší čtenář, tímto způsobem se totiž s knihami ponejprv setkáváme. Mortensenova výstava zahrnující sochařská i textová díla tuto skutečnost dále zkoumá: Pokud si navždy neodepřete veškerou mluvenou konverzaci a veškeré psané texty, budete navždy nuceni vyjadřovat se o knihách, které jste nečetli.

close

Rudolf Sikora

O svete (1973/1979)

→ etc. galerie
Otevřeno: so–ne 13–18
Výstava potrvá do: 3. 11. 2013
Kurátorka: Katarína Uhlířová

Kateřinská 20, Praha 2
www.etcgalerie.cz

Komorní výstava slovenského konceptuálního umělce i aktivního pozorovatele Rudolfa Sikory je autorským výběrem z 25 původních listů knihy pro mládež nazvané krátce O svete/About the World. Samotná kniha vznikla po výzvě k putovní zahraniční výstavě pojmenované Jiná dětská kniha/Another child book. Kniha Rudolfa Sikory O svete nemohla být v době svého vzniku v tehdejším normalizačním Československu veřejně prezentována, natož vydána. Jediný výtisk, který se podařilo propašovat do zahraničí nemohl být nikdy doručen autorovi zpět.

Soubor O svete odráží Sikorovy kosmologické, environmentální úvahy a poselství charakteristické pro jeho tvorbu v sedmdesátých letech, nalezenou vědeckou fotografii doprovází vlastními úvahami či přímými citacemi nejaktuálnějších vědeckých textů. Výrazně se v tomto provázaném cyklu uplatňují také tři sikorovské znaky: hvězda – zrození, šipka – pohyb, kříž – smrt.

close

Jiří Valoch & Lenka Vítková

Škála

→ Ateliér Josefa Sudka
Otevřeno: út–ne 12–18
Výstava potrvá do 15. 11. 2013
Kurátorka: Katarína Uhlířová

www.atelierjosefasudka.cz

Do Sudkova ateliéru ve dvoře na pražském Újezdě, místa významově zatíženého životem a prací legendárního fotografa Josefa Sudka, společně vstupují dva konceptuální umělci dlouhodobě a citlivě ohledávající možnosti textu. Ve společném projektu se Jiří Valoch a Lenka Vítková pohybují v neustále se rozšiřujícím vizuálním poli, v prostoru mezi znaky a obrazy.

close

Aleš Čermák

JSEM TADY: OPĚT V ONLINE REŽIMU (performativní lekce)

→ Artmap Office

Školská 28, Praha 1

Aleš Čermák se svobodně se pohybuje mezi literaturou, vizuálním uměním a divadlem, nehledí na zažité představy o roli umělce, nakladatele nebo režiséra a plní je všechny naráz, aniž by mezi nimi musel přecházet. V základu jeho práce stojí hlubší zájem, totiž snaha hledat alternativní možnosti sdílení, komunikace a interakce v současné společnosti.

http://alescermak.blogspot.cz/

close

Rhyme

Miroslava Večeřová a Barbora Fastrová

→ Nika – Malá Galerie VŠUP
vestibul stanice metra Karlovo nám.
Výstava potrvá do: 7. 11. 2013
Kurátorka: Tereza Jindrová

V básni se jazyk vzdaluje nebo úplně vzdává své sdělovací funkce a rozehrává slova, rýmy, verše, aby vznikla nová skutečnost, poesie. Příznačným jevem meziválečné avantgardy bylo propojování uměleckých druhů - vizuálního umění a literatury - a českým specifikem se staly tzv. obrazové básně - koláže obrazů, textů a fotografií. Práce studentů Ateliéru fotografie VŠUP na výstavě Rhyme posouvají tento koncept k použití pouze jediného média, “čisté” fotografie s kvalitou rýmu, básnické figury.

close

Matěj Pavlík a Iveta Schovancová

Pravda je tam venku

→ Ateliér fotografie, 4. patro, Vysoká škola umělecko-průmyslová
Otevřeno denně 16–19
Výstava potrvá do: 27. 10. 2013

náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

Muset splnit úkol. Tato touha stála na začátku přemýšlení o výstavě Pravda je tam venku. Zadání. To Ivetě a Matějovi, studentům ateliéru fotografie na UMPRUM, nadiktuje hned první školní den teoretik a historik umění a současně nový pedagog na Katedře teorie a dějin umění na UMPRUM, Jan Wollner. Souřadnice zadání jsou předem stanoveny:  kniha – film – místo. Matěj a Iveta budou mít na splnění úkolu dva týdny. Výsledek představí na výstavě ve školním ateliéru.

close

Zbyněk Baladrán

Mikroskop a dalekohled času

→ Fotograf gallery
Školská 28, Praha 1
Otevřeno: út–pá 12–18
Výstava potrvá do: 22. 11. 2013
Kurátor: Jiří Ptáček

www.fotografgallery.cz

Stále věříme, že pohyblivý obraz je jistou formou vizuálního myšlení, zpřesňuje promyšlené a objevuje nemyslitelné. To platilo stejně v čase jeho vynalezení před více než sto lety, tak v dnešní době, kdy je každý roh sdíleného (společného) prostoru opatřen kamerou. Pohyblivý obraz osvobozuje oko, je negativem času, ukazuje to, co oko nemůže nikdy vidět: znaky dekódované reality, spontaneitu a vnější pohyb. Skrývá v sobě dialektický potenciál – je současně emancipačním nástrojem i nástrojem kontroly. Jak napsal Dziga Vertov: Naše oči, točící se jako vrtule, se na křídlech hypotéz rozbíhají k budoucnosti.

close

Doprovodný program

Rudolf Sikora

Z idealistického zápisníka

Tranzitdisplay

Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz

… Sú to body, slová, útržky pocitov pri formulácii niečoho, čo len tuším: Hypotézy – a imaginácia výtvarníka. Hypotézy vedcov – a – tušenie výtvarníka. Tušenie vedcov – a – básnivosť umelca. Básnivosť vedcov (!?) – a – umelcova „pravda“ (?) …

Rudolf Sikora vybere a přečte něco ze svých textů ze 70. a 80. let, v nichž se zabývá lidskou existencí, vztahem umění a vědy, kosmologií, životním prostředím... tedy tématy, které dlouhodobě řeší i ve svých výtvarných dílech. Po přednášce spojené s autorským čtením bude prostor pro otázky a diskusi.

close

Maraton čtení a půlnoční projekce filmu Forbidden zone

Festivalový maraton čtení nabízí jedinečnou příležitost! Během jednoho večera můžete navštívit několik festivalových výstav a participujících galerií a seznámit se šesti vystavujícími autory nejen jako s výtvarnými umělci, ale poznat je také jako spisovatele a čtenáře.

V šest hodin začínáme v Meetfactory s Filipem Cenkem a Terezou Sochorovou, ze Smíchova se přesuneme do Ateliéru Josefa Sudka na čtení Lenky Vítkové, a z Újezdu potom do Školské 28, kde bude číst Magda Stanová. Na stejné adrese se pouze přejdeme přes dvorek do Artmap office, abychom si poslechli Aleše Čermáka, a do Fotograf gallery, kde se můžeme těšit na Zbyňka Baladrána. Večer vyvrcholí v kině Oko půlnoční projekcí bizarní muzikálové grotesky Forbidden Zone od bratrů Elfmanů, filmu o dívce, která odcestuje do šesté dimenze …

*18:00

→ Kostka - Meetfactory, Ke Sklárně 3213/15, Praha 5, čtou Filip Cenek a Tereza Sochorová

*19:00

→ Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1, čte Lenka Vítková

*20:00

→Galerie Školská 28, Školská 28, Praha 1, čte Magda Stanová

→ Artmap, Školská 28, Praha 1, čte Aleš Čermák

→Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1, čte Zbyněk Baladrán

24:00

→ Bio Oko: Projekce filmu Forbidden Zone, úvodní slovo Jakub Němeček

*Časy jsou pouze orientační, vzhledem k přesunům může dojít k lehkým časovým posunům.

close

Zahájení festivalu a křest časopisu Fotograf

Školská 28, Praha 1

22. číslo časopisu Fotograf odráží téma letošního festivalu. Vrací se k významným počinům minulosti (Abeceda Karla Teigeho a Vítězslava Nezvala), poukazuje na zahraniční osobnosti, které přispěly k formulování vztahu obrazu a textu ve fotografii (Victor Burgin), připomíná klíčové figury československého konceptuálního umění 70. let (Rudolf Sikora, Jiří Valoch) a alespoň výběrově prezentuje pestrou škálu současného umění, které pracuje s propojením obrazu a textu: s významem textového doprovodu fotografií (Roman Pyatkovka, Magda Stanová, Alexandra Mir), s vizualitou písma a znaku (Shannon Ebner), s přesahy poezie do vizuálního umění (Audun Mortensen, Lenka Vítková, Barbora Tylová, Nina Schacht), s formátem autorské knihy (Viktor Kopasz, Ian Whitmore), s dokumentací performance (Štěpán Pech) apod.

close

Konceptuální stopy v díle Georgese Pereca

kritický klub A2
Tranzitdisplay

Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz
www.advojka.cz/kriticky-klub

Na jaře letošního roku se v galerii Tranzitdisplay uskutečnila panelová diskuze „Vizuální umění a literatura“, během níž se kurátoři, básníci a literární vědci pokoušeli vymezit rozdíly a podobnosti mezi konceptuálními přístupy v oblastech literatury a vizuálního umění. Jelikož by na obecné rovině mohla debata pokračovat do nekonečna, pokusíme se ji tentokrát prohloubit a široké a místy příliš vágní teze konkretizovat. Předmětem debaty tak bude otázka, jakým způsobem jsou prvky konceptuálního přístupu k tvorbě použity v dílech Život, návod k použití, Věci či W aneb Vzpomínka z dětství francouzského spisovatele Georgese Pereca. Přátelství Pereca s Marshalem McLuhanem či jeho přináležitost k literární skupině Oulipo nás pak mohou zavést ještě dále, přímo ke zdrojům konceptuálního umění a jeho východiskům. Nejen nad těmito tématy přijdou pohovořit kurátor Vít Havránek, básník Michal Rehúš a romanista a překladatel Václav Jamek. Diskuzi bude moderovat literární redaktor kulturního čtrnáctideníku A2 Jan Bělíček.

close

Magda Stanová

Dáma se dvěma hlavami

Školská 28, Praha 1

Dobrý pocit z vyřešení problému, který ještě ráno neexistoval. Obrázky, které by nemohly jít do vědeckých učebnic jako ilustrace. Když ani divák ani umělec neví, proč práce funguje. Vzít někoho na výlet, aniž by věděl, že byl vzatý.

Přednáškové představení Dáma se dvěma hlavami navazuje na sérii akcí S Vědci o umění, které proběhly v květnu v galerii etc., a bylo připravené v rámci projektu Algoritmy v umění s podporou Studentské grantové soutěže Akademie výtvarných umění v Praze.

close

Magda Stanová

Dáma se dvěma hlavami

Školská 28, Praha 1

Dobrý pocit z vyřešení problému, který ještě ráno neexistoval. Obrázky, které by nemohly jít do vědeckých učebnic jako ilustrace. Když ani divák ani umělec neví, proč práce funguje. Vzít někoho na výlet, aniž by věděl, že byl vzatý.

Přednáškové představení Dáma se dvěma hlavami navazuje na sérii akcí S Vědci o umění, které proběhly v květnu v galerii etc., a bylo připravené v rámci projektu Algoritmy v umění s podporou Studentské grantové soutěže Akademie výtvarných umění v Praze.

close

Audun Mortensen

"fakt, že čteš tohle / by neměl zastínit fakt / že nečteš něco jiného"

Café a knihkupectví Fra, Praha 2

Šafaříkova 15, 12000 Praha 2

Autorské čtení, něco, co se podobá autorskému čtení a diskuse.

Audun Mortensen (1985) je norský spisovatel, umělec a překladatel. Pro Mortensenův výraz je  typická jednoduchost, ironie, hra, nerespektování tradičních kulturních hierarchií. V interview pro týdeník Klassekampen uvedl, že píše pro „existenciálně zmatené hipstříky, deprimované odborníky gender studies, teenagery, freelancery, osamělé studenty a veselé rodiče dětí předškolního věku“. Vydal kromě tří sbírek konceptuální poezie ad. Sebrané vtipy Slavoje Žižeka (2012). Během večera proběhne uvedení Mortensenových překladů do češtiny "Out of office reply" (MAKE*detail). Uvádí Ondřej Buddeus.

close

Diskuzní fórum

Descriptive Systems

diskusní fórum s mezinárodní účastí

kinosál Francouzského institutu v Praze
Štěpánská 35, Praha 1
sobota, 19. 10. 2013, 14–18h

Vzhledem k zaměření letošního festivalu a v návaznosti na předchozí ročníky bychom v rámci diskusního fóra rádi pokračovali v debatě o možnostech fotografie, konkrétně o vnitřní podobnosti textového a fotografického média.

Jaké textové strategie se uplatňují v současném umění a fotografii? Jakým způsobem mění čtení obrazu název a jak funguje ve vztahu k fotografii popisek? Může fotografie stát samostatně, jako vizuální sdělení, bez textového doprovodu? Je fotografie schopná „mluvit”? Čím to je, že si fotografie tak samozřejmě přisvojila médium knihy? Je to dané nějakou vnitřní podobností textového a fotografického média? Jak vzniká potřeba publikovat fotografie ve formě knihy? Je přiléhavější srovnávat fotografii s literaturou (psaním) nebo s jazykem?

 

Nejen na tyto otázky se ve svých příspěvcích zaměří významní tuzemští i zahraniční kurátoři, editoři a pedagogové:

 

  • Karel Císař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze): Běla Kolářová, The Alphabet of Things / Běla Kolářová, Abeceda věcí
  • Reinhard Braun (Camera Austria, Graz): Photography Between Discourse and Document / Fotografie mezi diskurzem a dokumentem
  • Frits Gierstberg (Nederlands Fotomuseum, Rotterdam): A Happy Marriage? Collaboration Between Photographers and Writers in Dutch Photobooks / Šťastný svazek? Spolupráce fotografů a spisovatelů na holandských fotoknihách
  • Darius Himes (Fraenkel Gallery, San Francisco): Proliferation of Newsprint and Newspaper Related Photobooks / Šíření fotografických knih spojených a různě pracujících s novinami
  • Anton Ivanov (nezávislý kurátor, Kiev): Kharkiv Photography Tradition. Image and Text as a Part of the Soviet Unofficial Visual Culture / Charkovská fotografická tradice. Obraz a text v sovětské neoficiální vizuální kultuře
  • Charlotta Kotik (nezávislá kurátorka a kritička, New York): Photography, Gender and the Use of Text as an Enhancement of Communication / Fotografie, gender a využívání textu jako katalyzátoru komunikace
  • Michal Novotný (Centrum pro současné umění Futura, Praha): Caption as an Integral Part of the Visual Artwork (?) / Popisek jako integrální součást vizuálního díla (?)
  • Tomáš Vaněk (Akademie výtvarných umění v Praze): v---------------------------------------p

Pozvané hosty představí a diskusi povede Johana Lomová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Všechny příspěvky včetně následné diskuse budou simultánně tlumočeny do češtiny, resp. do angličtiny.

close

< a  t i tle="Č a  s  o p i  s  F o t o gr a f #22" href="http://www.f o t o gr a fnet.c z /" t a rget="_bl a n k ">< i mg cl a  s  s =" a l i gnn o ne s  i  z e-f u ll wp- i m a ge-49" a lt="F o t o gr a f M a g a  z  i ne #22" s rc="http://f o t o gr a fe s t i  v  a l.c z /2013/wp-c o ntent/ u pl o  a d s /2013/08/f_22_t i t u l k  a .jpg" w i dth="200" he i ght="267" />

Festival fotograf 2013 – Mezi znaky from Fotograf on Vimeo.

< s tr o ng>F o t o gr a f 07 o . s .

Š k  o l s  k á 28
Pr a h a  1
110 00

––

  i nf o @f o t o gr a fnet.c z 
+420 222 942 334

< s tr o ng>M a r k ét a  K  i nter o  v á

u mělec k á řed i tel k  a 

m a r k et a . k  i nter o  v  a @f o t o gr a fnet.c z 

< s tr o ng>H a  na  B u dde u  s 
dr a m a t u rg i e fe s t i  v  a l u  a   pro d u  k ce
h a  na .b u dde u  s @f o t o gr a fnet.c z 
+420 732 731 628

< s tr o ng> V er o n i  k  a  D a ňhel o  v á

k  o  o rd i nát o r k  a  fe s t i  v  a l u  a  d o  pro  v  o dnéh o  pro gr a m u 
v er o n i  k  a .d a nhel o  v  a @f o t o gr a fnet.c z 
+420 603 425 057

< s tr o ng>El i š k  a  Žá k  o  v á
k  o  o rd i nát o r k  a  d i  s  k  u  s níh o  fór a 
el i  s  k  a . z  a  k  o  v  a @f o t o gr a fnet.c z 
+420 728 363 564

< s tr o ng>P a  v el B a ň k  a 

z  a  k l a d a tel fe s t i  v  a l u , šéfred a  k t o r č a  s  o p i  s  u  F o t o gr a f

p a  v el.b a n k  a @f o t o gr a fnet.c z 

< s tr o ng>D i t a  H a  v rán k  o  v á

f o t o d o  k  u ment a ce, f a ceb o  o  k 

d i t u  s eh a  v r@gm a  i l.c o m

< s tr o ng>E v  a  H o de k 

f u ndr a  i  s er
e v  a .h o de k @f o t o gr a fnet.c z 

< s tr o ng>Štěpán M a r k  o 
gr a f i c k ý de s  i gn
s tep a nm a r k  o @ s e z  na m.c z 

< s tr o ng> A leš L o  z  i  a  k 
webm a  s ter
a le s .l o  z  i  a  k @gm a  i l.c o m

close

Fe s t i  v  a l F o t o gr a f
Me z  i  z  na  k y. O br a  z , text a  f o t o gr a f i e

2.–31. 10. 2013

V  po ř a dí j i ž třetí r o ční k  Fe s t i  v  a l u  F o t o gr a f na  v  a  z  u je na  l o ň s  k ý r o  k , k dy s e fe s t i  v  a l v ýr a  z ně z  a měř i l na   a ng a ž o  v  a né f o rmy pre z ent a ce f o t o gr a f i e v e  v eřejném pro  s t o r u . N a  přípr a  v ě tem a t i c k ých v ý s t a  v  s  po l u pr a c u jeme s e  z  a  v edeným i  pr a ž s  k ým i  g a ler i em i , čá s t pro gr a m u  s e  a le k  o ná i   v  o ff- s p a ce o  v ých pro  s t o rech. Během celéh o  říj na  s e  u  s  k  u teční pře s  d v  a cet rů z ných a  k cí. V rch o lem d o  pro  v  o dnéh o  pro gr a m u  b u de př i pr a  v  o  v  a né d i  s  k  u  s ní fór u m s  me z  i nár o dní úč a  s tí.

V ý s t a  v y k  o  na né v  rámc i  let o šníh o  r o ční k  u  s e  po hyb u jí „Me z  i  z  na  k y“ a  rů z ným z pů s  o bem pro  po j u jí o br a  z , text a  f o t o gr a f i  i . O br a  z  i  text j s  o  u  s  v ébytná méd i  a . P o  k  u d s t o jí s  po lečně, v ždy jedn o  m o d i f i  k  u je v ý z  na m dr u héh o . Jedním z   v ých o  z ích z dr o jů s  po jení o br a  z  u  a  text u  je o bl a  s t re k l a my. Pů v  o dně k  o merční s tr a teg i e s e  z n o  v  u  s t a l a  tém a tem u mění s  ná s t u pem po  s tm o derny. Pr o  po jením o br a  z  u  a  text u  s e  a le i nten z  i  v ně z  a bý v  a l i  u ž me z  i  v áleční u mělc i , k teří z  k  o  u m a l i  m o žn o  s t i  k  o láže, gr a f i c k éh o  de s  i gn u , k n i hy, pl a  k át u …

K  o mb i  na ce o br a  z  u  a  text u  na bí z í pro   v  i  z  u ální u mění ne k  o nečné m o žn o  s t i . F o t o gr a f i e může ml u  v  i t s  a m a  o   s  o bě, její čtení a le  v ětš i n o  u  u rč u je po p i  s e k  neb o  ná z e v . U mělec k á díl a , k terá z  a chá z ejí s   pro  po jením o br a  z  u  a  text u  pr a c u jí z ár o  v eň s  řečí f o t o gr a f i e a   s  v  i  z  u  a l i t o  u  pí s m a . S  a m o  s t a tn o  u  k  a p i t o l o  u  j s  o  u  f o t o gr a f i c k é k n i hy, k teré po  u  k  a  z  u jí na   z  v láštní v n i třní s  o  u  v  i  s l o  s t me z  i  f o t o gr a f i c k ým s dělením a  textem.

Fe s t i  v  a l F o t o gr a f by s e nem o hl k  o  na t be z  l a  s  k  a  v éh o  př i  s pění M a g i  s trát u  hl. m. Pr a hy, M i n i  s ter s t v  a  k  u lt u ry a   S tátníh o  f o nd u  k  u lt u ry Če s  k é rep u bl i  k y. Z ášt i t u  nad  fe s t i  v  a lem pře v  z  a l pr i mát o r hl a  v níh o  mě s t a  Pr a hy T o máš H u deče k .

close

< a  href="http://f o t o gr a fe s t i  v  a l.c z /2013/wp-c o ntent/ u pl o  a d s /2013/08/2T Z -F o t o gr a f-fe s t i  v  a l_f i n.pdf">F o t o gr a f Fe s t i  v  a l 2013 ∞ T i  s  k  o  v á z prá v  a  2  [pdf]

< a  href="http://f o t o gr a fe s t i  v  a l.c z /2013/wp-c o ntent/ u pl o  a d s /2013/08/1T Z -F O T O GR A F-FE S T I  V  A L-2013_f i n.d o c">F o t o gr a f Fe s t i  v  a l 2013 ∞ T i  s  k  o  v á z prá v  a < s p a n s tyle="c o l o r: #333333;"> 1 [pdf]

< a  href="http://f o t o gr a fe s t i  v  a l.c z /2013/wp-c o ntent/ u pl o  a d s /2013/08/d i  s  k  u  s n i -f o r u m- pro gr a m.pdf.pdf">d i  s  k  u  s n i  f o r u m – pro gr a m.pdf

< a  href="http://f o t o gr a fe s t i  v  a l.c z /2013/wp-c o ntent/ u pl o  a d s /2013/08/F o t o gr a f-Fe s t i  v  a l-2013-∞-T i  s  k  o  v á- z prá v  a _3.pdf">F o t o gr a f Fe s t i  v  a l 2013 ∞ T i  s  k  o  v á z prá v  a _3

close