Oh boy, we’ve
got so many
things to
unbox here.

Ach jo, musíme toho ještě
tolik rozbalit.

Fotograf Festival
Archeologie euforie


Fotograf Festival v roce 2019 představí pod názvem „Archeologie euforie“ výstavy, edukační program a diskuze věnované transformaci společnosti z totalitního režimu do kapitalismu. Jako každý rok se festival zaměří i na specifika fotografie a reprodukovatelného obrazu jako takového a to skrze tvorbu zahraničních i domácích autorek a autorů.

Ačkoliv současná střední Evropa nesporně prožívá nejvíce idylické období své novodobé existence, rostoucí politické a sociální problémy posledních let, které často radikálně zpochybňují vývoj posledních tří dekád, nás stále silněji vracejí k otázce zakotvení a legitimity současné neoliberální společnosti. Nenápadnou, avšak podstatnou součástí dneška je i neustálý boj o obraz a logiku naší minulosti.

Na konci roku 1989 došlo v celém tehdejším „východním bloku“ k pádu totalitních režimů, který radikálně předznamenal vývoj dalších desetiletí. Dosud převažující bipolární pohled na tehdejší politické změny přitom celou situaci často zjednodušuje. S dnešním dostatečným odstupem se nabízí možnost se na celou problematiku politických a sociálních změn podívat nikoliv perspektivou přelomu, ale spíše „tání“ či „přechodu“.

S otázkou legitimity a fundamentů naší demokratické minulosti samozřejmě souvisí i otázka kredibility fotografie, masových médií a propagandy na utváření společenského povědomí a etosu doby. Právě poslední dekády 20. století představují dobu, která dovršila a následně zproblematizovala nadvládu fotografie jako moderního masového média. Rozpad hierarchické a regulované distribuce médií a informací, kterou začala narušovat tehdejší „nová média“ (video, xerox, počítače), postupně dostupná i širší veřejnosti, výrazně přispěl k rozlomení hegemonie centrální moci.

V rámci festivalu probíhá projekt Má historie

Kontakty

Festival Fotograf pořádá Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Markéta Kinterová
ředitelka
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Sandra Svobodová
managerka festivalu
sandra.svobodova@fotografnet.cz
+420 728 280 587

Pavel Vančát
kurátor
pavelvancat@gmail.com

Tereza Rudolf Hrušková
dramaturgie festivalu
tereza.rudolf@fotografnet.cz

Eva Hodek
marketing manager
eva.hodek@fotografnet.cz

Lenka Balounová
PR
lenka.balounova@fotografnet.cz
+420 776 228 599

Veronika Daňhelová
edukativní program
veronika.danhelova@fotografnet.cz
+420 603 425 057

Eliška Žáková
guest service
eliska.zakova@fotografnet.cz

Ondřej Gerik
technická produkce
ondrej.gerik@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@fotografnet.cz

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s. za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.