Susanne Keichel: Fluchtlinien (Lines of Flight), 2015/2020
Shelly Silver: still from What I'm looking for, 2004
Andrzej Steinbach: Gesellschaftbeginnt mit Drei (Society starts at Three), 2017
Miloš Šejn: Subrosa Lutea, 2003
UNEVEN GROUND X NEROVNÝ TERÉN

Abychom neztratili půdu pod nohama, vyhýbáme se situacím, které nedokážeme zařadit, které nás vyvádí z míry nebo vyžadují, abychom učinili krok do neznáma. Navzdory nepřetržitému pohybu a celosvětovému propojení lidí a informací zřídkakdy přicházíme do styku s něčím neznámým, odlišným, nečekaným. Posilujeme vzájemnost mezi těmi, kteří jsou nám rovni, a ti druzí mizí.

Zprávy, které čteme, individualizované a předvybrané, nás utvrzují a potvrzují. Naše pocity a zkušenosti jsou přiživovány, pozice utužovány. Mezi tím nabývá zdůrazňování jinakosti ve vztahu k naší vlastní identitě na důležitosti. Přestože jsme globálně propojení, ze zřetele ztrácíme „jiné“.

Cílem desátého ročníku Fotograf Festivalu je poskytnout ve vizuální kultuře prostor druhému (ve smyslu protějšku) a oživit dokumentární funkci média fotografie i pohyblivého obrazu. Nejednoznačnost média fotografie, jež naznačuje blízkost ve chvíli, kdy podněcuje odcizení, je problematizována stejně jako jeho limity. Pohledy na jiné a perspektivy jiných jsou ustanoveny v reakci na mediálně-specifické, sociální či státní režimy pohledu.

Pozvaní umělci a umělkyně ve svých dílech tematizují imaginaci, pozorování a výzkum jiných míst, způsobů žití a forem všednosti. Vybraní autoři a autorky zpochybňují svou vlastní motivaci a zviditelňují možné konflikty, hranice, přiblížení a prostupnost mezi „já“ a „jiným“. Osm skupinových výstav, které se vzájemně provazují přestavuje současná díla spolu se staršími pracemi a zkoumá široké spektrum blízkých i vzdálených úhlů pohledu. Dochází tak k navazování kontaktů a překračování hranic, narušování jistoty a ke konfrontaci s odlišným.

Kurátorky: Stephanie Kiwitt, Tereza Rudolf, Anna Voswinckel

Andreas Schulze: installation Untitled (Eye), Capitainerie/Biennale de Lyon, 2015
Informace týkající se situace Covid-19:
Od 3.12. do 6.12. je možné navštívit výstavu v Karlin Studios.
Události
Kontakt

Fotograf Festival pořádá
Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

 

www.fotografestival.cz
www.fotografgallery.cz
www.fotografmagazine.cz

instagram
facebook
vimeo
youtube

Gabriele Stötzer, Trans als Mann (Trans as a Man), 1984

Markéta Kinterová
ředitelka 
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Tereza Rudolf
umělecká ředitelka & kurátorka 
tereza.rudolf@fotografnet.cz
+420 603 563 009

Stephanie Kiwitt
kurátorka 
stephanie.kiwitt@fotografnet.cz

Anna Voswinckel
kurátorka 
anna.voswinckel@fotografnet.cz

Sandra Faragula
managerka festivalu 
sandra.faragula@fotografnet.cz
+420 728 280 587

Martina Malinová
PR 
martina.malinova@fotografnet.cz
+420 723 879 556]

Veronika Daňhelová
edukativní program 
veronika.danhelova@fotografnet.cz

Eliška Žáková
guest service
eliska.zakova@fotografnet.cz

Pavel Matěj
technická produkce 
pavel.matej@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa 
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace 

Aleš Loziak
web
ales.loziak@fotografnet.cz

Jan Brož
grafický design

Kristin Loschert: A Letter, 2017
Eiko Grimberg: Melnikov II, 2017

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 400 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Mediální partneři / Medial partners