Paul Heinicker: Modelování diagramů mimo antropocentrická měřítka

Přestali jsme být schopni chápat rozsáhlé systémové změny naší doby. Komplexní otázky, jako jsou například pandemie či klimatická změna, si modelujeme a snažíme se jim porozumět pomocí abstraktních dat, která nám jsou zprostředkovávána jejich vizualizacemi. Vztahování se ke světu se tak stává diagramatickou zkušeností. Ve své přednášce si pokládám otázku, zda a jakým způsobem dokážeme konceptualizovat tyto rozsáhlé, pokud ne přímo planetární, diagramy – nebo lépe, kosmogramy. Jaký diagram nám skýtá naše planeta? A jak se jej naučíme číst?

Paul Heinicker je výzkumník designu, který se zabývá diskurzivními designovými koncepty se zaměřením na kulturu a politiku diagramatických reprezentací a vizualizací dat. Jeho vědecká praxe obnáší jak obrazový výzkum, tak psané analýzy. Je doktorandem Institutu médií a umění při Postupimské univerzitě a výzkumným asistentem ve výzkumné laboratoři Interaction Design Lab na Univerzitě aplikovaných věd v Postupimi. Vystudoval multimediální technologie (B.Eng.) a design uživatelských rozhraní (MA); a účastnil se postgraduálních programů na Univerzitě v Malmö a 2. ročníku programu The New Normal na Strelka institutu pro média, architekturu a design v Moskvě.

Datum

21. 9. 2021  19.00

Přednášející

Paul Heinicker

Kurátor

Lukáš Likavčan

Místo konání

Galerie VI PER
Vítkova 2, Praha 8
http://www.vipergallery.org

Partneři

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a Městské části Praha 1 a Ministerstva životního prostředí a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 405 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky.

Mediální partneři / Medial partners

Archiv