Eroica

„Oblast Podkrušnohoří je po dobu dvou staletí intenzivně poznamenávána hlubinnou i povrchovou těžbou hnědého uhlí. Tato nerostná surovina je její chloubou, spásou i prokletím. Intenzivní devastace kdysi jímavě krásných scenérií ji dovedla v 80. letech 20. století do stavu ekologické katastrofy evropských rozměrů. V tomto kraji, na dohled od těžebních jam a vybydlených vesnic určených na odstřel, jsem vyrůstala. Linie postupujícího dolu se měla ke katastru naší obce podle tehdejších plánů přiblížit v daleké budoucnosti, někdy kolem roku 2020…

Doba průmyslová, periody prosperity následované obdobími úpadku, vystřídala po tisíciletí budované sepjetí místních obyvatel s úchvatnou krajinou. Zdejší lázně Teplice, v 18. a 19. století světově proslulé, si oblíbili členové královských, císařských i carských rodů stejně jako romantičtí umělci. Do Českého středohoří a Krušných hor se opakovaně vracel i Ludwig van Beethoven.

Stojím na východní výspě bývalé těžební jámy u teplárny, která vytápí město tím, že spaluje uhlí z celého revíru. Vztahuji ruce k obloze v gestu dirigenta, který by chtěl rozehrát jednu z nejslavnějších Beethovenových skladeb. Hudba Eroicy mi pulzuje ve spáncích, aniž bych měla na uších sluchátka. Přes to, jak jsme této krajině ublížili, je jejím duchem tento region stále protknutý.

V rytmu hudby se místo tónů na krajinu snáší „meteoritický roj“ obilek pšenice a žita, aby krajinu poté, co ji opustí archaické těžební technologie, znovu zúrodnil.“(ZK)

Výstava je zdarma po předchozí rezervaci na GoOut. Rezervací vstupenky nám pomůžete počítat návštěvnost festivalu a posouvat se dále kupředu. V případě náhlé změny epidemiologických opatření Vás budeme mít rovněž možnost jednoduše kontaktovat. Děkujeme proto za Váš klik na GoOut!

Vernisáž

9. 9. 2021  18.00

Výstava trvá

10. 9. – 15. 1. 2022

Vystavující

Zdena Kolečková

Kurátorky

Zuzana Štefková
Lenka Kukurová

Místo konání

Artwall
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
nonstop
www.artwallgallery.cz

Partneři

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a Městské části Praha 1 a Ministerstva životního prostředí a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 405 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky.

Mediální partneři / Medial partners

Archiv