Elementární možnosti propojení

Co by se stalo, kdyby úplně přestala platit vědecká fakta? Zavládne chaos, znemožňující popis dění, nebo naopak dostanou prostor jiné typy vnímání a poznávání světa? Jak propojit „číslovost“ s citlivostí a do středu umístit vztahy – ty mezilidské i mimolidské? Jak vystoupit proti času a konvenčnímu vnímání prostoru, který nám vnucuje modernita?

Snaha o jiný popis planetárních pohybů a zákonitostí, který by upustil od vědecké objektivity a racionality, nemusí nutně vyústit v nejednoznačnost lidského jednání nebo v bezbřehou individuální spiritualitu, jež se pohodlně vyhýbá jakémukoliv angažovanému spolubytí. Naopak, umělecká díla, která byla vybrána pro promítací pásmo Elementární možnosti propojení, ukazují, že přístup propojující lidskou přítomnost s přírodními živly, se šťávami a žílami země, nám nabízí takovou citlivost, která je nutná k proměně vykořisťujícího způsobu života. Víme totiž, že ne každý má stejný přístup ke zdrojům, které ze země extrahujeme, ne pro každého utíká čas stejně. Pro někoho je voda záchranou, pro jiného nebezpečím. Těla některých slouží k uspokojení potřeb jiných. A svoboda je pohyblivá kategorie.

Díla Denisy Langrové a dvojice Denise Ferreiro da Silva a Arjuna Neuman nás vybízejí k prožití takového živelného pohybu, který nespadá do našeho historického pojímání času. Lesy, řeky, zvířata jako by existovaly v jiném tempu, které není lineární. Jak ale takové tempo pochopit a zažít? Jak se k němu vůbec přiblížit? András Cséfalvay a Emilija Škarnulytė se oproti tomu noří do kritiky vědecké měřitelnosti, nutnosti popisu a rozlišitelnosti prvků, které ale možná rozlišitelné vůbec nejsou. Oba hledí s melancholií do minulosti, aby vynalezli jinou budoucnost.

Výstava pokračuje na webu galerie ETC. od 6.10. do 12.10. 2021.

Výstava je zdarma po předchozí rezervaci na GoOut. Rezervací vstupenky nám pomůžete počítat návštěvnost festivalu a posouvat se dále kupředu. V případě náhlé změny epidemiologických opatření Vás budeme mít rovněž možnost jednoduše kontaktovat. Děkujeme proto za Váš klik na GoOut!

Datum

5. 10. 2021  19.00

Vystavující

Denisa Langrová
Denise Ferreira da Silva & Arjuna Neuman
András Cséfalvay a Emilija Škarnulyté + hudba

Kurátorka

Anna Remešová

Místo konání

Altán Jezerka
Altán v parku Jezerka na Praze 4

Partneři

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a Městské části Praha 1 a Ministerstva životního prostředí a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 405 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky.

Mediální partneři / Medial partners

Archiv