Frazier King, jehož fotografická sbírka byla v texaském Houstonu vystavována pro veřejnost i soukromým osobám, se s pražským publikem podělí o zkušenosti s jejím budováním. Ve své přednášce podá stručný nástin dějin sběratelství v daném oboru a dále popíše zdroje, které se nabízejí dnešnímu sběrateli. Rovněž se bude věnovat žánrovému a tematickému roztřídění fotografie – jak zvolit tematické zaměření a stát se kurátorem své vlastní sbírky – sbírky, která odráží životní zkušenost, filosofii a hodnoty sběratele.