Fotograf Festival #8

Ne-práce: Zaměstnání volnem
27. 9. – 27. 10. 2018

Tématem příštího ročníku je hranice mezi pracovním a volným časem. Fotograf Festival se v roce 2018 představí pod názvem “Ne-práce: zaměstnání volnem” a přinese výstavy, diskuze a doprovodný program propojující médium fotografie s diskutovanými sociálními otázkami z oblastí práce a volného času. Jako každý rok se zaměří i na specifika fotografie a reprodukovatelného obrazu jako takového a to skrze tvorbu zahraničních i domácích autorek a autorů.

S četnými změnami v oblasti pracovní síly, pracovní náplně a ve způsobech jejího vykonávání, se nutně mění i obsah slova “práce”. Stejně tak se dlouhodobě proměňuje vztah mezi časovými režimy, které stále tradičně označujeme jako pracovní a volný čas. Automatizace se zdá jako skutečnost blízké budoucnosti a spolu s ní se stále naléhavěji vynořuje otázka nepodmíněného příjmu, který jistě nenaplní jen představy sociálních utopií, ale přinese i nové problémy, mnohé odvislé od osobní zodpovědnosti nebo naopak jejího odřeknutí se a ztráty.

Předpoklad přibývání volného času, jako času pro sebe samého a času na odpočinek, je často zaměňován s pouhou obrazovou reprezentací takové činnosti. Místo času oproštěného od práce, zaplavují sociální sítě fotografie zobrazující volný čas ostatních. Jeho volnost je však současně narušená potřebou jeho reprezentaci zapracovat do pomyslných portfolií jednotlivců.

Pomlčka mezi „ne“ a „práce“ je stěžejním znaménkem pro osmý ročník Festivalu Fotograf. Ten bude zkoumat právě mezní polohy mezi tím, co běžně označujeme jako práci a co již jako práci nevnímáme. Pomlka označuje současně prostor, společensky stále nedostatečně reflektovaný, mezi „volným časem“ a placeným zaměstnáním, v němž se skrývají problémy jako podhodnocená práce žen a menšin, nahrazování pracovní síly umělou inteligencí nebo zaměstnání na volné noze a otázky spojené se světem umění jako apropriace, strojově vytvořený obraz nebo nulová mzda umělců.

Manja Ebert, Sleepingsquad, 2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem Fotograf 07 z.s.

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

1. Spolek Fotograf 07 z.s., se sídlem Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1, IČ: 28561236, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18277 (dále též jen „spolek Fotograf“) zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, a to pro potřeby své činnosti a aby Vám mohl zasílat aktuální informace související s činností spolku a s internetovými stránkami cz, fotografmagazine.cz a fotografestival.cz.

2. Se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 1 shora udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@fotografnet.cz nebo dopisu na adresu Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1. Stejně tak máte právo požadovat po spolku Fotograf informace, jaké Vaše osobní údaje spolek zpracovává, požadovat vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů a jeho účelu, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na spolek Fotograf nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Osobní údaje bude spolek Fotograf zpracovávat po dobu trvání činnosti spolku, nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje považuje spolek Fotograf za důvěrné a nebude je bez Vašeho souhlasu coby subjektu údajů či zákonné povinnosti dané příslušnými právními předpisy předávat třetím osobám.  K osobním údajům budou mít kromě spolku Fotograf přístup pouze zpracovatelé osobních údajů, kteří poskytují požadované záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů k ochraně osobních údajů a kteří zajišťují náležitou ochranu osobních údajů a práv fyzických osob coby subjektů údajů.

4. Tímto udělujete svůj výslovný souhlas spolku Fotograf 07 z.s., se sídlem Jungmannova 19/7, 110 00 Praha 1, IČ: 28561236, zapsanému ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18277, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a souvisejících právních předpisů zpracovával tyto mé osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail.

Archiv

Kontakt

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Markéta Kinterová
ředitelka
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Tereza Rudolf Hrušková
dramaturgie a koordinace festivalu
tereza.rudolf@fotografnet.cz
+420 603 563 009

Veronika Daňhelová
edukativní program
veronika.danhelova@fotografnet.cz
+420 603 425 057

Eliška Žáková
international relations
eliska.zakova@fotografnet.cz

Barbora Soukupová
finance a administrativa
barbora.soukupova@fotografnet.cz

Eva Hodek

fundraiser
eva.hodek@fotografnet.cz

Marie Štindlová
technická produkce
marie.stindlova@fotografnet.cz
+420 725 365 792

Adéla Korbičková
technická produkce
adela.korbickova@fotografnet.cz
+420 775 956 671

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@gmail.com

Členové odborné rady: Hanna Buddeus, Karel Císař, Václav Jánočšík, Jen Kratochvil, Jiří Ptáček, Alexandra Vajd