Fotograf Festival

FF x S1: Open Call

SVĚTOVA 1 vyhlašuje výběrové řízení na experimentální výstavní projekt ve spolupráci s Fotograf Festivalem 2021 pro jednotlivce.

Experimentální výstavní projekt je vstupem do problematiky gentrifikace města, její analýzou a pohledem na ni prizmatem přírodovědných metafor. Lokalita Libně je rapidně gentrifikována. Chceme tento proces pochopit, seznámit se s základními hráči v této oblasti a představit si město jako komplexní organismus. Podíváme se na růst města pomocí darwinovského pojetí evoluce, které jsme se všichni učili už na základní škole. Jak se různé subjekty navzájem ovlivňují, z čeho se skládá reakce celého organismu, z čeho se skládá evoluce?

Cílem tohoto projektu je užití „organického” myšlení a následná aplikace výzkumu v diskuzi o vztahu města, městské výstavby a plánování, ekosystému a klimatu.

Projekt hledá 6 participantů z různých uměleckých i neuměleckých a vědeckých oborů ve věku do 30 let. S nimi se v průběhu příštích měsíců setkáme s několika subjekty, které v Libni sídlí a aktivně formují její podobu. Projekt se uskuteční v období března až září roku 2021 a bude zakončen výstavou ve SVĚTOVA 1 v rámci programu Fotograf Festivalu 2021.

Více informací: https://www.facebook.com/events/866402357512732