Fotograf Festival

FF Pozemšťané: Open Call

Vyhlašujeme FOTOGRAF OPEN CALL pro všechny profesionály, amatéry, studentky a studenty k zaslání fotografických projektů. Návrhy se mohou vztahovat k tématu Fotograf Festivalu a časopisu, kterým je v letošním roce “Pozemšťané”. Přijímáme i projekty, které se k tématu nevztahují, ale představují svébytný jasně definovaný celek mající nezávislý a nekomerční charakter. 

Dvě vybrané práce budou publikovány v zářijovém čísle časopisu FOTOGRAF. Ten se ve světovém kontextu řadí mezi nejvýznamnější časopisy věnující se současné fotografické tvorbě a je v anglické verzi distribuován do 15ti zemí světa. Práce vybírá odborná porota složená z českých a zahraničních fotografů, fotografek, kurátorů a kurátorek.

Pozemšťané: Jak v regionu střední Evropy zobrazovat klimatickou krizi a mluvit o ní mimo slovník současné vědy?

Jedenáctý ročník Fotograf Festivalu a čtyřicáté číslo časopisu Fotograf s titulem „Pozemšťané“ si kladou za cíl ukázat, jaké nám planeta sama nabízí stopy, perspektivy a komunikační kanály, díky kterým se můžeme stávat pozemšťany a pozemšťankami – kompetentními pozorovateli a pozorovatelkami probíhajících změn v našem bezprostředním okolí, jež není možné pochopit bez širších planetárních souvislostí (např. úbytky vody, ničivé záplavy, erozi půdy, problémy v zemědělství, nesnesitelná letní vedra, lesní kalamity).

Termín pro zaslání návrhů do soutěže je do 31. 5. 2021.

Více info na stránce OpenCall 2021 →.