Fotograf Festival

O festivalu

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. V pořadí již devátý ročník se zaměří na transformaci společnosti z totalitního režimu do kapitalismu a v průběhu října představí skupinové i samostatné výstavy, připravené ve spolupráci s přizvanými domácími a zahraničními kurátory a s pražskými galeriemi. Výstavní program doplní série diskuzí, site-specific akcí, výstav ve veřejném prostoru, projekcí a komentovaných prohlídek. Fotograf Festival je jediný tematicky a kurátorsky koncipovaný fotografický festival v České republice, jehož cílem je propagace média fotografie, jeho širší začlenění do současného umění a do povědomí široké veřejnosti. Nejen odborné veřejnosti jsou určeny diskuze, na nichž se představují přizvaní odborníci, aby společně debatovali nad aktuálním festivalovým tématem v kontextu vizuálního umění. Cílem Fotograf Festivalu je budovat tradici a novou platformu fotografického festivalu, který zařadí Prahu mezi další významná centra fotografie a vizuálního umění v Evropě. Usiluje o přiblížení současného fotografického umění a vytvoření tematicky zaměřeného prostoru pro setkávání širšího publika i odborné veřejnosti z celého světa.

Archiv

Kontakt

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z.s.
Jungmannova 7
Praha 1, 110 00
info@fotografnet.cz
+420 222 942 334

Markéta Kinterová
ředitelka
marketa.kinterova@fotografnet.cz

Sandra Svobodová
managerka festivalu
sandra.svobodova@fotografnet.cz
+420 728 280 587

Pavel Vančát
curator
pavelvancat@gmail.com

Tereza Rudolf Hrušková
dramaturgie festivalu
tereza.rudolf@fotografnet.cz

Eva Hodek
marketing manager
eva.hodek@fotografnet.cz

Lenka Balounová
PR
lenka.balounova@fotografnet.cz
+420 776 228 599

Veronika Daňhelová
edukativní program
veronika.danhelova@fotografnet.cz
+420 603 425 057

Eliška Žáková
guest service
eliska.zakova@fotografnet.cz

Ondřej Gerik
technická produkce
ondrej.gerik@fotografnet.cz

Marie Rozmánková
finance a administrativa
marie.rozmankova@fotografnet.cz

Adéla Vosičková, Dita Havránková, Jan Kolský
fotodokumentace

Aleš Loziak
webmaster
ales.loziak@fotografnet.cz

Členové odborné rady: Hanna Buddeus, Karel Císař, Václav Jánočšík, Jen Kratochvil, Jiří Ptáček, Alexandra Vajd.

Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2018
Výroční zpráva Fotograf 07 z.s. – 2017