Vlčí hovory

Vlci nemohou mluvit, že ne? Nebo ano? Nelidská zvířata samozřejmě mohou používat jazyk. Disponují rozsáhlým repertoárem verbální a neverbální komunikace. Mohou mluvit, i když jim lidská zvířata jen stěží porozumí. Nelidská zvířata ale nemohou vytvářet diskurz, pokud za něj považujeme systematicky artikulované znalostní rámce. Tato neschopnost formulovat diskurzy vytváří strukturální mocenskou nerovnováhu, která staví nelidská zvířata do nevýhodné pozice. Tuto nerovnováhu pak dále zhoršuje využívání pokročilých technologií lidskými zvířaty.

Umělecko-výzkumný projekt Nica Carpentiera se zabývá dynamikou moci a materiálními vztahy mezi lidskými a nelidskými zvířaty. Projekt také slouží jako pozvánka k Vlčí procházce a návštěvě dvanácti kolážových vlko-kočičích fotografií, umístěných na dvanácti různých místech v Praze. Na každém místě si můžete poslechnout jeden Vlčí hovor, zvukový úryvek (spojený s fotografií skrze QR kód), kterým k Vám promluví vlk. Vlci budou výjimečně – z jejich strany jde o zvláštní projev laskavosti vůči Vám – mluvit Vaším jazykem.

Vlčí hovory analyzují a zpochybňují mocenské nerovnosti, v nichž se nelidská zvířata nalézají, a které symbolizuje kočičí filtr, který je ironicky antropomorfizuje a zdůrazňuje tak jejich tragickou situaci. Avšak Vlčí hovory inspirované postkoloniální teorií, vlky rovněž podporují v jejich odporu a odmítání lidské dominance. Přestože je tato taktika nutně nedokonalá, posilují tyto vizuální a zvukové reprezentace vlčí pozice prostřednictvím obrácení rolí a zdůrazněním jejich schopnosti vzdorovat nejen prostřednictvím materiálního chování, ale také pomocí kontroly těchto vizuálních a zvukových reprezentací. 

Výstava je zdarma po předchozí rezervaci na GoOut. Rezervací vstupenky nám pomůžete počítat návštěvnost festivalu a posouvat se dále kupředu. V případě náhlé změny epidemiologických opatření Vás budeme mít rovněž možnost jednoduše kontaktovat. Děkujeme proto za Váš klik na GoOut!

Vernisáž

2. 9. 2021  18.00

Výstava trvá

3. 9. – 3. 10. 2021

Vystavující

Nico Carpentier

Kurátor

Nico Carpentier

Místo konání

12 míst v centru Prahy
nonstop
http://wolvestalk.commedia.wiki/#/

Partneři

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a Městské části Praha 1 a Ministerstva životního prostředí a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 405 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky.

Mediální partneři / Medial partners

Archiv