Sabine Reinfeld Performance

X

Ateliér Josefa Sudka

Datum

10/10/2020  20:00

Ve dvoukanálové velkoformátové projekci, smíchává umělkyně Sabine Reinfeld filmový a fotografický materiál pořízený v Praze a v Berlíně s fotografickým archivem Josefa Sudka. Její tělo konfrontuje, jedná a zprostředkovává. Živá performance pracující s formátem mnoha vrstev je snahou ukázat jak naléhavost a náladovost fyzických gest nabývá smyslu v úzkém propojení s jejich zmnoženými mediálními avatary. Vzniká tak inscenované pole na hranici selhání a osvojení si cizího.

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 400 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Mediální partneři / Medial partners