Josef Sudek: Tzv. volná tvorba

X

Window Gallery, UDU

Umělci

Josef Sudek

Curator

Hana Buddeus

Trvání

23/9–13/12 2020

Po Sudkově smrti darovala Božena Sudková Ústavu dějin umění AV ČR soubor čítající více jak 20 000 negativů a originálních fotografií Josefa Sudka. Tematicky sbírka zahrnuje široké spektrum uměleckých děl (včetně užitého umění a architektury), počínaje pěstními klíny a řeckou a římskou antikou, přes české románské umění, gotiku, baroko a 19. století až k umění Sudkových současníků. 

Jako „tzv. volná tvorba“ byly v některých případech označeny fotografie, které nezobrazují umělecká díla a ve sbírce věnované Ústavu dějin umění se zřejmě ocitly omylem nebo se k nim zatím nepodařilo zjistit žádné informace. Výstava pracuje s touto chybou, prezentuje fotografie, pro jejichž přítomnost ve sbírce fotografií uměleckých děl se jen těžko hledá opodstatnění, nejsou proto datované ani jinak popsané.

 

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 400 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Mediální partneři / Medial partners