Já (ne)jsem: Birgit Jürgenssen

X
zrušeno

Přednášející

Martina Pachmanová

Datum

15/10/2020  19:00

Místo konání

Přednáška se věnuje tvorbě rakouské umělkyně Birgit Jürgenssen (1949–2003), významné, avšak do nedávné doby nedoceněné představitelky poválečné feministické avantgardy, jejíž práce na poli fotografie, ale také sochařství, performance a kresby radikálně podvracely patriarchální normy spjaté s ženským tělem, chováním a konáním. Vybrané práce tematizující ženské (ne)já – tedy hledání, formování, deformování, transformaci, maskování či anihilaci ženské subjektivity – budou nahlíženy na pozadí obecnějších problémů dobového feministického umění a jeho protagonistek, a to na obou stranách někdejší železné opony.

Před přednáškou doporučujeme navštívit výstavu Birgit Jürgenssen a Sophie Thun: dvojitá póza, zrcadlící se já – zrcadlící se póza, dvojité já.

Přednáška proběhne on-line.

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 400 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Mediální partneři / Medial partners