3×3 portfolio review

X
zrušeno

Datum

13/10/2020  14:00

Místo konání

3 studenti ze 3 fotografických ateliérů vysokých uměleckých škol představí svá portfolia. Letos byli k našemu neformálnímu portfolio review přizváni studenti a pedagogové těchto tří fotografických škol:

  • Ateliér Fotomédium, Fakulta výtvarných umení AU v Banské Bystrici
  • Ateliér Fotografie, UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
  • Ateliér Fine Art – Photography, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Fotograf Festival pořádá Fotograf 07 z. s. pod záštitou hlavního města Prahy a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy částkou 400 000 Kč, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury ČR.

Mediální partneři / Medial partners