Roman A. Muselík, spoluzakladatel kultovní skupiny Bratrstvo, se fotografií zabýval již před založením skupiny. Jeho tíživé sociální portréty i vize vracející se k dědictví nejtužších časů komunistické totality předjímají následnou estetiku skupiny Bratrstvo, která se stala ikonickým příkladem české postmoderní fotografie. Výstava bude doplněna archivními materiály z dějin skupiny Bratrstvo.