David Možný dlouhodobě pracuje s fragmenty, detaily a prostředími normalizačního designu a architektury, z nichž pomocí složitých animací vytváří působivé mutující tvary a prostory. Vytváří tak nové světy s absurdními fyzikálními ději, které na české výtvarné scéně zatím zřejmě nejdále posouvají možnosti virtuální reality, ale jsou zároveň i meditací o povaze a dědictví východoevropské verze modernismu.