Cyklotour s Milanem Mikuláštíkem po architektuře pozdně komunistických a raně kapitalistických skvostech.