Procházka od Kulturního domu Barikádníků ke Kulturnímu domu Eden se zaměří na výstavbu zástupců této typologie v poválečném Československu. Mimo kulturní domy upozorní také na několik dalších zajímavých poválečných staveb v blízkém okolí.