3 studenti ze 3 fotografických ateliérů vysokých uměleckých škol představí svá portfolia. Letos byli k našemu neformálnímu portfolio review přizváni studenti a pedagogové těchto tří fotografických škol:

  • Ateliér fotografie, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
  • Ateliér Dokumentární fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
  • Ateliér tvůrčí fotografie, Katedra intermédií, Fakulta umění, Ostravská univerzita

Konzultanti: Pavel Baňka, Markéta Kinterová, Václav Kopecký, Jiří Ptáček, Tereza Rudolf, Tate Shaw, Pavel Vančát

Akce je volně přístupná veřejnosti.