Jak byl ve fotografii reflektován rok 1989? Výstava připravovaná pro ochoz 2. patra Veletržního paláce si klade za cíl připomenout třicáté výročí Sametové revoluce. Současně chce s odstupem let prozkoumat v lecčems přelomový rok 1989. Byl zlomový nejen pro českou společnost, ale také pro fotografii. Slavilo se 150. výročí zveřejnění jejího vynálezu, a aniž by to autoři pravděpodobně tušili, byl to poslední rok činnosti v obvyklém institucionálním rámci, na který byli po léta zvyklí. Řadě z nich se po převratu radikálně proměnil život, začali využívat svobody v nových poměrech, podnikat, vystavovat, tvořit svobodně. Zaniknou nakladatelství, galerie, změní se rámec toho, jak generovat umění, vzniknou nová tištěná média, soukromé galerie, samotné médium fotografie se rozpustí v synkretismu nových přístupů.

Architektura výstavy: Zbyněk Baladrán