Fotograf Festival #7

Nekonečná přítomnost digitálního prostoru vytvořila paralelní nový svět, ve kterém se teprve snažíme zorientovat, a zatímco všechny obavy jsou úspěšně potlačovány v adoraci domnělého pokroku, naše mysl a tělo jsou postupně rekonstituovány. Prožíváme kolektivní online přenos evoluce nebo jejího opaku?

Současná umělecká praxe prochází fází obsese popsanými fenomény, otázkami, které postrádají jednoznačné odpovědi a končí často v prosté deskripci problému. Fotograf Festival 2017 vytvoří rámec pro uchopení těchto uměleckých tendencí v médiích fotografie a filmu, tj. médiích, která se stávají součástí lidského organismu, někdy omezující jindy rozšiřující jeho možnosti.

Představení festivalu kurátorem.

 

Fotograf Festival

se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Festival probíhá v Praze v podzimních měsících. Díky napojení na řadu institucí a odborníků nabízí celou řadu akcí překračujících rozsah média fotografie směrem ke komunitním projektům, performancím, diskuzím, procházkám a setkáváním také mimo zavedené výstavní prostory. Smyslem festivalu je otevírat společensky a umělecky relevantní témata a skrze různorodý program a média je podrobit odlišným otázkám a intepretacím.