To se mi líbí – Už se mi to nelíbí
Rodičem v mediálním věku

21/10/2017
Edukativní program
DUP39
DUP39
Charvátova 39
Praha 1

Jak se digitální média podílejí na procesu budování vztahu mezi rodiči a dětmi a nakolik jsou samotná média prostředníkem, nebo naopak bariérou mezi těmito dvěma stranami? Jak vychovávat pro digitální svět? Je rovnováha mezi publikováním online, především na sociálních sítích, a ztrátou soukromí? Jak daleko jsou dnešní mladí ochotni zajít pro lajk?

Neformální přednáška a diskuze spojená s paralelním tematickým worskshopem pro děti, hrací koutek s hlídáním zajištěn!

Hosté:

  • Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.: mediální teoretik
  • Lidija Zavoralová: spisovatelka, kyberexpertka
  • Ing. Vladimír Vopat: učitel waldorfské informatiky
  • Mgr. Pavla Hodková: psycholožka, psychoterapeutka Bc. Martin Galbavý: sociolog, psycholog,
  • Jiří Palyza: výkonný ředitel NCBI

Moderuje: Petr Hauzírek
Workshop: Barbora Smetanová

Workshop pro děti výroby animovaného filmu s Klárou Břicháčkovou, hlídaný dětský koutek, bar s pitím a občerstvením

Časy přednášek jsou orientační.
Vstupné na akci zdarma, kdykoliv v průběhu  programu.

––

Program:

13:00 – 14:00 Lidija Zavoralová: Tablet a chytrá elektronika v dětských rukou
  Bc. Martin Galbavý: Dětský svět ve virtuální realitě. neformální přednáška s besedou
14:30 – 15:30 Mgr. Pavla Hodková: Školáci a internet aneb je načase se bát?
  Ing. Vladimír Vopat: O digitálních médiích z pohledu nejen waldorfské pedagogiky. neformální přednáška s besedou
14:30 – 15:30 #Heslo: workshop pro děti 10+ s Barborou Smetanovou
16:00 – 17:00 Prof. PhDr. Jan Jirák: Jak být rodičem a dítětem v digitálním věku
  Ph.D, Ing. Jiří Palyza: Základní chyby při sdílení obsahu a ochrany osobích dat. neformální přednáška s besedou
16:00 – 17:00 #Heslo: workshop pro děti 10+ s Barborou Smetanovou
17:00 Projekce filmu vzniklého v dílně Kláry Břicháčkové

V průběhu celého odpoledne bude probíhat workshop výroby animovaného filmu s Klárou Břicháčkovou. K dispozici bude hlídaný dětský koutek, bar s pitím a občerstvením.

Časy přednášek jsou orientační. Vstupné na akci zdarma, kdykoliv v průběhu programu.

––

Anotace přednášek a profily hostů:

Lidija Zavoralová: spisovatelka, kyberexpertka

Odbornice na tématiku dětí a rizik internetového světa a světa chytrých zařízení a sociálních sítí, matka 3 dětí, která má zkušenosti ověřené z praxe, autorka série knih Swich z říše za monitorem, kdy formou pohádek předává dětem a jejich rodičům informace, jak se v této oblasti pohybovat a na co nezapomínat. V knihách zároveň zúročuje své letité pracovní zkušenosti z oblasti IT, které v kombinaci s její rolí matky dávají knihám a radám zakotveným v nich nový rozměr, jsou praktické, pochopitelné, funkční a pro děti dostatečně napínavé, dobrodružné a poučné.

Tablet a chytrá elektronika v dětských rukou
Dětem se snažíme od nejranějšího věku vštípit zásady správného chování, učíme je zdravit, bezpečně přecházet přes cestu, nebavit se s neznámými lidmi a obecně je chránit před nejrůznějším nebezpečím, které je ve světě dospělých může potkat. Přesto však na jedno zásadní nebezpečí, které dítě ohrožuje, zapomínáme, aniž bychom si to uvědomovali nebo tomu sami přikládali váhu. Tím jsou mobilní chytrá zařízení jako tablety, notebooky a mobily, které jsou přímo propojeny se světem internetu a sociálních sítí. Ty totiž děti od nejranějšího věku obklopují a rodiče mnohdy žijí v mylné představě, že dítě, které umí tato zařízení ovládat, ví vše, co je třeba. Opak je bohužel pravdou! Právě v této oblasti se totiž skrývají daleko větší rizika, než si sami rodiče dovedou představit. Jak je to ve skutečnosti se zásadami správného užívání chytrých zařízení, víte, co dítě na vašem tabletu dělá a jaká rizika na něj mohou číhat? Seznamte se proto se 4 zažitými mýty a poznejte, že zvládnutím ovládání tabletu péče o dítě a jeho vzdělávání nekončí, ale naopak, začíná.

––

Bc. Martin Galbavý: sociolog, psycholog

Psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut, věnující se ve své praxi především dětem a rodinám. Pracoval jako školní psycholog, metodik prevence a lektor primární prevence. Ve své práci se specializuje především na děti a dospívající s traumatickými zkušenostmi a s poruchou vazby. V současné době pracuje jako výkonný ředitel a psychoterapeut v terapeutickém centru Modré dveře Praha.

Dětský svět ve virtuální realitě
Má rozvoj virtuální reality vliv na dětský svět? Přicházejí děti o fantazii, nebo mohou naopak z nových trendů čerpat? Kde jsou hranice a kdy pustit dítě k počítači či tabletu?  Pokud vás tyto otázky zajímají, přijďte si s námi o tom popovídat.

––

Mgr. Pavla Hodková: psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Pavla Hodková, klinická psycholožka a psychoterapeutka, v soukromé praxi pracuje individuálně s dospělými, adolescenty a také s rodinami. Ve FN Motol se věnuje práci s chronicky nemocnými.

Školáci a internet aneb je načase se bát?
V jaké míře máme povolovat dětem přístup na internet, aby to bylo ještě bezpečné? Jak s dětmi o možnostech a nebezpečich internetu mluvit? Jak se nastavují hranice v užívání? A co my rodiče, jaký je nás vztah k těmto fenoménům? Nad těmito otázkami se pokusíme společně přemýšlet a případně na ně odpovědět.

––

Ing. Vladimír Vopat: učitel waldorfské informatiky

Učitel waldorfské informatiky na ZŠ Dědina. Absolvent ČVUT FEL v Praze a Waldorfského semináře Praha. Programátor, vývojář, rozpoložením hacker se zájmem o bezpečnost, soukromí a waldorfskou pedagogiku.

O digitálních médiích z pohledu nejen waldorfské pedagogiky
Kdy a jak seznámit děti s digitálními technologiemi? Jak umožnit dětem žít v digitálním světě a přitom se zdravě vyvíjet? Je mobilní počítač sluha nebo pán?

V někdejší nedělní příloze New York Times se jednou novinář Nick Bilton zeptal Steve Jobse: „Vaše děti asi iPad milují, že?“ Jobsova odpověď: „Nepoužívají ho. Dětem doma technologie spíš omezujeme.“

––

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.: mediální teoretik

Teoretik médií, zástupce vedoucí CEMES. Absolvoval Filosofickou fakultu UK, obor angličtina-čeština. Učil český jazyk a stylistiku na Fakultě žurnalistiky UK. Od roku 1990 do současnosti přednáší na Fakultě sociálních věd UK problematiku médií, zajímá se hlavně o roli jazyka a řeči a o analýzu zpravodajství. V roce 1993 se podílel na založení katedry mediálních studií na UK FSV, o tři roky později pomáhal založit Centrum pro mediální studia CEMES při téže fakultě. V letech 1992 – 1997 působil jako proděkan pro zahraniční styky UK FSV, od roku 2000 je proděkanem pro studijní záležitosti.

Jak být rodičem a dítětem v digitálním věku
Jak být rodičem a dítětem v digitálním věku“ bude strukturován do tří oblastí: nejprve  si včimne, jak se digitální média podílejí na procesu budování vztahu mezi rodiči a dětmi a nakolik jsem samotná média prostředníkem, nebo naopak bariérou mezi těmito dvě stranami. Pak se sousřředí na podíl těchto médií na budování společné báze znalostí, prožitků a dovedností. Následně pochopitelně připomene rizika, která to s sebou nese a nakonec se pokusí o vymezení pojetí „dětství“ v digitálním světě.

––

Ing. Jiří Palyza: ředitel organizace Národní centrum bezpečnějšího internetu

Jiří Palyza pracuje na pozici výkonného ředitele organizace Národní centrum bezpečnějšího internetu. Zabývá se problematikou internetové bezpečnosti, a to jak z hlediska bezpečnostních útoků a možnostmi ochrany, tak i chování uživatelů především při užívání internetových aplikací.

Základní chyby při sdílení obsahu a ochrany osobích dat
Sdílení obsahu je součástí každodenní činnosti mladých uživatelů v prostředí internetu. Mladí sdílí vše a všude, často ovšem zapomínají na generování digitální stopy, jejíž vyhodnocení může mít pro některé z nich neblahé důsledky. Ochrana osobních a citlivých dat je často opomíjena a může se v mnoha případech stát zdrojem kyberšikany. Jakých základních chyb se mladá generace z hlediska ochrany osobního prostoru dopouští? Jsou na vině jen mladí nebo se podobných chyb dopouští i jejich rodiče?

10/21 Rodičem v mediálním věku – To se mi líbí, už se mi to nelíbí

‹ Zpět do programu