HyperNormalisation
Kino Rudolfinum I

přednáška s promítáním ukázek filmu (anglicky)
host: Jan Zálešák
10/10/2017
Akce
Galerie Rudolfinum
Galerie Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
Praha 1

HyperNormalisation je dokument BBC z roku 2016 natočený britským filmovým tvůrcem Adamem Curtisem. Ve filmu Curtis tvrdí, že od sedmdesátých let vlády, finančníci a technologičtí utopisté opustili představu složité „skutečnosti“ a vytvořili jednoduchý „falešný svět“, který ovládají korporace a udržují politici.

Pojem „hypernormalizace“ je převzat z knihy Everything was Forever, Until it was No More: The Last Soviet Generation z roku 2006 autora Alexeje Jurčaka o paradoxech života v Sovětském svazu během posledních dvaceti let před jeho pádem. Profesor antropologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley tvrdí, že každý věděl o tom, že systém selhává, nikdo si ale nedokázal představit jinou alternativu ke statu quo, takže politici i občané byli odsouzeni k tomu zachovávat zdání fungující společnosti. Časem se tento podvod stal sebenaplňujícím proroctvím a „falešnost“ byla všeobecně přijata za skutečnou. Právě to nazývá Jurčák hypernormalizací.

––

Jan Zálešák

je  teoretik a historik umění, pedagog a jako kurátor se prostřednictvím skupinových výstav zabývá aktuálními tendencemi v současném umění, těmi jsou například odkaz romantismu (Re-romantic, Galerie mladých, 2009/2010), návraty do minulosti (Vzpomínky na budoucnost II, Dům umění města Brna, 2013/2014) nebo reprezentace krize technokapitalistické společnosti (Apocalypse Me, Galerie Emila Filly, 2016). Kromě kurátorské práce se Zálešák věnuje také kritickému a teoretickému psaní. Zásadní publikací se stala kniha Umění spolupráce, kterou Zálešák vydal pod hlavičkou VVP AVU v roce 2011.

10/10 Kino Rudolfinum I – HyperNormalisation

‹ Zpět do programu