Kajsa Dahlberg & Khalil Joreige
Diskuzní panel II

anglicky, tlumočení není zajišteno
hosté: Kajsa Dahlberg, Khalil Joreige, moderátor: Jen Kratochvil
12/10/2017
Diskuze
Tranzitdisplay
Dittrichova 337/9
Praha 1

otevřeno: út–ne 12–18 h

Diskuze mezi Kajsou Dahlberg a Khalilem Joreige v rexlexi jejich výstav v huntkastner a tranzitdisplay, zaměřená na otázky křehké temporality mezi analogovým a digitálním médiem, jejich ukotvení v konkrétních dobových kontextech a překonávání těchto hranic. Dahlberg představí svůj nový dlouhodobý projekt archivace mentálního i fyzického pohybu v prostředí internetu zachyceného 16mm filmem, který prezentuje na pražské výstavě „In My Sight, Every Day; In My Hands, Every Day“. Joreige osvětlí kontext výzkumu spamových emailů ve vztahu k historickému modelu Jeruzalémského dopisu, který společně s Joanou Hadjithomas realizovali od konce 90. let a završili výstavním projektem “I Must First Apologize…” a publikací “The Rumors of the World: Rethinking Trust in the Age of the Internet”.

Diskuzi moderuje kurátor výstav Jen Kratochvil.
Anglicky, tlumočení není zajišteno.

––

Kajsa Dahlberg

je vizuální umělkyně a od září 2016 výzkumná pracovnice Královského institutu umění ve Stockholmu. Ve své umělecké tvorbě se Dahlberg zabývá tím, jak se utváří naše chápání kolektivního. Součástí tohoto přístupu je i zájem o to, jak jsou příběhy vytvářeny a vyprávěny tak, aby podporovaly smysl pro komunitu. Práce Kajsy Dahlberg byly vystaveny na sólových výstavách v Neuer Berliner Kunstverein v Německu, v Muzeu současného umění v dánském Roskilde, v Parra & Romero v Madridu, a v Lunds konsthall a Indexu ve Stockholmu. Její díla se také objevila na skupinových výstavách a bienále, jako je například Bienal do Mercosul v Brazílii, na Based in Berlin v Německu, na Manifestě 8 ve Španělsku a Moderna Museet ve Stockholmu.

Khalil Joreige

je libanonský filmař a umělec spolupracující s Joanou Hadjithomas. Jejich kolektivní práce propojuje tematické, koncepční a formální tendence prostřednictvím fotografií, videoinstalací, filmů a dokumentů. Jejich filmy a umělecká díla rozvíjejí narativy příběhů, které zůstávají mimo zájem převládajícího výkladu historie. Zajímají se o existenci individuálního ve společnostech složených z komunit a o obtížnost života v současnosti. Vedle řady výstav jsou díla Hadjithomas a Joreige k vidění ve veřejných a soukromých sbírkách, například sbírce muzea Solomona R. Guggenheima v New Yorku, londýnského Victoria & Albert Museum, Centra Georges Pompidou a dalších. V současné době jsou nominováni na Cenu Marcela Duchampa.

10/12 Panel Discussion II // KAJSA DAHLBERG & KHALIL JOREIGE

‹ Zpět do programu