Cloud Bushes: Participativní akce skupiny eeefff

Srdečně vás zveme k účasti na události, která mísí a proměňuje platformy současnosti. Skupina eeefff představí CLOUD BUSHES: Fermenting the digital platforms, performance, která je zasazena do spletitosti časů, překrývajících se výpočetních úkonů, nelidské rychlosti, a která je roztříštěna mezi neskutečné představy a obklopující skutečnost. Dálnice plná uber řidičů a lokální síť pracovníků Uber, neviditelná nebezpečí a kostra shořelého Mercedesu jako aktivní účastníci události.
Akce, Public Art
eeefff
Mozartova 1/261
zastávka MHD Anděl
Praha 5

Eeefff je společná iniciativa dvou lidí – nezávislých umělců, badatelů a facilitátorů Nikolaje Spesivceva a Dziny Zhuk. Skupina zkoumá dopad technologií na člověka a způsoby, jak obejít dnešek a najít cesty k alternativnímu zítřku. Kombinuje umělecké postupy s informatikou, ekonomií, sci-fi a tvorbou softwarových a hardwarových hacků a nástrojů. Kontextualizuje digitální městskou infrastrukturu, problematizuje vztahy člověka s nelidskými entitami v rámci vytváření složitých autonomních systémů umělé inteligence a zabývá se tím, čeho chtějí dosáhnout pracovníci v oboru IT.

Na Festivale Fotograf představí eeefff svůj výzkumný projekt „Cloud bushes“ („Datové houštiny“). Projekt nořící se do digitálních platforem, jejich překrývajících se vrstev, komplexního časování, nelidské rychlosti výpočetních procesů a smyšlené obrazovosti na nich založené.

„Cloud bushes“ je dopravní smyčka, uzavřená do kruhu, vždy náhodná a pohybující se různými směry, nikdy se nezastavující. Je to dálnice cloudů s různými vrstvami cest. „Jste vždy na začátku a vždy na konci.“ (Ray Brassier) Je to takříkajíc meta-kruh, který je schématem fungování infrastrukturních digitálních procesů. Zaklíněných v čase, nebo naopak odblokovaných a rozbitých v pravém smyslu slova. Jak je známo, infrastruktury si všimneme, až když nefunguje. Tváří se jako čistě vědecký experiment, který nám umožňuje klást otázky: kdo, jak a za jakých okolností řídí datové toky, kdo disponuje zdroji pro ukládání dat a jejich těžbu.

Informace, které se do smyčky chytí, nelze využít. Od okamžiku, kdy se do ní dostanou, zůstanou v neměnné formě. Vypadá to jako datové peklo, ale není. Data to nezajímá.

Houština se stává něčím, kde mohou být data zachycena, ukládána do vícevrstvého systému, sesíťována do co nejvíce možných cest a spojnic. Data mohou být lokalizována, ale nikdy nikde doopravdy nejsou. Je to urychlovač cloudů, ale ne pro Silicon Valley, nelze ho využít jako startupový zpeněžitelný nápad.

V této digitální houštině se čas hroutí. Cloudy se mísí a platformy se spojují. Smyčka se stává svým vlastním virem, ale přijímaným s nadšením. Rychlost. Magnetismus. Zápach. Cívka. Sex v houštině. Nelidská vášeň. Smyčka.

Místo konání a další pokyny k účasti na akci budou specifikovány na: http://bushes.eeefff.org/

10/09 Cloud Bushes: Participativní akce skupiny eeefff

‹ Zpět do programu