Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Výstava

Zrození filmové divočiny / Martin a Osa JohnsonoviGalerie AMU
Kurátoři: Jan Svatoš a Eliška Žáková

Africký kontinent je v současnosti západní kulturou vizuálně reprezentován prostřednictvím dvou extrémně polarizovaných témat. Jednak zobrazováním bídy, utrpení a války a jednak fascinujícími záběry tamní divoké přírody formou populárního televizního žánru wildlife documentary. Médii stvořený mýtus o africké divočině má záměrně evokovat představu ztraceného ráje. Toto zjednodušené vnímání afrického kontinentu v něčem připomíná slavný středověký triptych Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší, vymezený rovněž dvěma protipóly – peklem a edenem. Jako dávné memento se právě v Boschově ráji objevuje mnoho afrických zvířat.

Výstava Zrození filmové Afriky představí fotografické dílo manželů Martina a Osy Johnsonových a spolu s ním i dobu, kdy se měnil význam slova safari z loveckých jatek na fotografickou výpravu. Digitální fotoaparát je dnes v exotických končinách nepostradatelnou výbavou všech cestovatelů. Vydat se na počátku minulého století s fotoaparátem do nitra Afriky znamenalo však mnohem víc, než jen mačkat spoušť. Znamenalo to riskovat: v lepším případě neúspěch, v horším svůj život.