Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Výstava

Venkovská romance / Tomáš HrůzaGalerie Jelení
Kurátor: Martin Mazanec

Fotografická tvorba Tomáš Hrůzy je úzce spjata s jeho cestami a návraty. Výsledkem jsou cestopisné sondy, taxonomine přírodních motivů, které tvoří velmi důležitou součást fotografických cyklů Hrůzy. Touha po usazení se v rurální krajině je vyvolávána v obrazech jako autorova romatická představa života v obestoupení živlů.