Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Výstava

Transpozice / Mark DorfTropický skleník botanické zahrady na Albertově
Adéla Kremplová, Katarína Mašterová

Mark Dorf je umělec žijící v New Yorku, který ve svém díle zkoumá post-analogickou zkušenost digitální společnosti a její vztah k našim přírodním počátkům skrze kombinaci fotografie a digitálních médií. Ve svých posledních pracích reaguje na lidskou potřebu porozumět svému okolí pomocí vědy, která slouží jako zástřeší pro vysvětlení všeho. Takto konstruované chápání našeho prostředí vnímá umělec jako abstrahovaní naší reality a stejným způsobem pak přistupuje ke své tvorbě. Dorf přejímá vědecké metody zpracování dat, analýz a měření krajiny a aplikuje je skrze tranformované pixely a abstraktní obrazy na fotografie krajiny.

Site-specific dílo, které Dorf vytváří pro skleník botanické zahrady na Albertově bude instalací, která vychází z fotografie, čímž tentokrát umělec využívá své sochařské kořeny, a k fotografickému obrazu tak přibudou i další materiály.

Dílo vzniklo v průběhu měsíční rezidence umělce v pražské Meetfactory.

Speciální poděkování patří Velvyslanectví USA v České republice a Botanické zahradě PřF UK, zvláště paní Mgr. Věre Hroudové.