Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Telefonická debata / Performance

The World in Which We Occur / The UndergroundTranzitdisplay

The World in Which We Occur (Svět, v němž se vyskytujeme) je cyklus akcí vedený Margaridou Mendes a Jennifer Teets, který se odehrává živě prostřednictvím telefonu. Obsahově se zabývá otázkami, k nimž se vyjadřují respondenti z celého světa. Cyklus o otázkách moderního světa ukotvených v dějinách materiálna a neustálých změn i o relevantních vědeckých záležitostech propletených s politikou, které formují  dnešní svět, vychází z dotazování se a epistemického hledání. Pražská session bude řešit pojem Underground.

Potvrzení hosté:

  • Anna Tsing – profesorka antropologie na Kalifornské Univerzitě, Santa Cruz
  • Kai Bosworth – geograf, PhD student Geografie, Univerzita v Minnesotě
  • Stuart McLean – docent antropologie, Univerzita v Minnesotě

Jennifer Teets je kurátorka, autorka, badatelka a performerka působící v Paříži. Je známá svým výzkumem sýru, bláta a keramiky terra-sigillata, jejich přerodu v materialitu a entitu a jejich schopnosti stát se něčím jiným, jakmile se ocitnou na výstavě nebo v eseji. Ve svém výzkumu a textech kombinuje dotazování se sociálními vědami, filozofií a kritikou fikce a v kurátorské praxi vychází z dotazování. V poslední době vystavovala spolu s Lorenzem Cirrincionem v galerii Parallel v mexické Oaxace. Výstava nesla název Elusive Earths III.

Margarida Mendes je teoretička, kurtátorka a lektorka působící v Lisabonu. V roce 2009 založila v Lisabonu projektový prostor The BarberShop, kde pořádá semináře a rezidence věnované uměleckému a filozofickému výzkumu. Sama se zabývá prolínáním kybernetiky, filozofie, vědy a experimentálního filmu, přičemž se zaměřuje na dynamické proměny materialismu a jejich dopad na společenskou strukturu a kulturní produkci. Zajímá se o alternativní metody výuky a politickou stabilitu, která se pokouší prosazovat v kolektivní praxi, dramaturgii a aktivismu. Nedávno se kurátorsky podílela na přípravě 11. bienále v Kwandžu a kurátorovala výstavu Matter Fictions v lisabonském Museu Berardo.

Akci pořádá Fotograf Festival ve spolupráci s FAMU – OpenEye 2016.

The World in Which We Occur