Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Diskuze

Rolníci, společné statky a sklizně genů: postřehy z agrárních utopií / Tamás Kaszás, Asunción Molinos Gordo, Tomáš UhnákTranzitdisplay
moderuje: Mariana Serranová, Tomáš Uhnák

Projekt je studovnou a zároveň výzkumnou laboratoří environmentální a agrární reality prostřednictvím reflexe odborníků, praktiků a aktivistů v oblasti udržitelného zemědělství. Výstava vizuálních umělců, kteří se v této problematice angažují, živé diskuse a série doprovodných akcí se snaží artikulovat akutní problémy současného globalizovaného zemědělství, které mají dopad na naši každodenní realitu. Projekt navrhuje v symbolické i praktické rovině vize jiných modelů produkce a distribuce, přístupu k půdě a síťování směřujícího k solidárním komunitám a novodobým formám družstevnictví. Od 5.10. do 24.10 bude probíhat série neformálních setkání s drobnými zemědělci a pěstiteli. Konkrétní data a místa budou ohlašována s předstihem na webu.

Moderuje: Mariana Serranová

––

Tamás Kaszás žije a pracuje v Budapešti, rozvíjí prostřednictvím umění ekonomickou a ekologickou praxi. Vychází často z folkloru a rozvíjí problematiku politiky alimentace a zemědělství – zejména Famine Food (2011), který vystavil na 12. Bienále v Istanbulu. Velmi často spolupracuje v rámci dua Ex-artists’ Collective se svou partnerkou Anikó Loránt. Spolu s Krisztiánem Kristófem rozvíjí projekt Randomroutines. Vystavuje v rámci samostatných i skupinových výstav, například vystavoval v galerích a muzeích jako Open Space, Vienna; SMAK, Gent; Ludwig Museum, Budapešť; Storm Project, Utrecht či Open Space, Vienna. Jeho práci zastupuje galerie Kisterem: kisterem.hu.

Asunción Molinos Gordo je španělská umělkyně tematizující ve své tvorbě společenské a kulturní změny, které se v dnešním globalizovaném světě odehrávají v rurálním kontextu. Využívá přitom fotografii, video, instalaci a další média. Vystavovala ve Španělsku, Velké Británii a Egyptě (například La Casa Encendida, Museo Patio Herreriano, CAB, La Fábrica, The Townhouse Gallery a ARNOLFINI Art Centre) a zůčastnila se Bienále v Sharjah 12 (2015). Ve svém stěžejním díle WAM (World Agriculture Museum) pracuje autorka s propagandistickou narací muzeí zaměřených na zemědělství, za účelem odkrytí mechanismů skrývaného. Její práce se zabývá sociálními a politickými implikacemi zemědělství. Je absolventkou Universidad Complutense v Madridu. Žije a pracuje současně ve Španělsku, Egyptě a Ománu. Její práci zastupuje galerie Travesia Cuatro.

Tomáš Uhnák je český umělec, odborný publicista a člen umělecké skupiny P.O.L.E. Využívá gastronomii v uměleckém kontextu jako politický nástroj. Vede skupinu Iniciativa pro potravinovou suverenitu propagující ekologické zemědělství a systém komunitou podporovaného zemědělství jako jednoho z řešení celosvětového problému s distribucí potravin. Věnuje se oblasti genových bank a semínek jako kulturního vlastnictví a společně sdílených statků a teorii angažovaného kuchaře či jeho rolí ve společnosti. Přispívá do médií A2, A2larm, 7. generace, Pyré, Bioměsíčník, Deník referendum a Solidarita. V rámci ekumenické akademie vede výzkum neférových praktik obchodních řetězců a CSR (společenské odpovědnosti) výrobců a distributorů potravin. Mapuje české potravinářství, možnosti potravinové soběstačnosti a roli imigrantů ve výrobě potravin. Spolu s Jiřím Skálou pracuje na dlouhodobém výzkumu terciárního času.

Vratislava Janovská je odborná asistentka pracující na Fakultě životního prostředí, České zemědělské univerzity v Praze. Získala PhD titul s disertační prací na téma Příčiny a důsledků fragmentace zemědělské půdy. Aktivně se zajímá o problematiku vlastnické a uživatelské struktury zemědělské krajiny, podmínky držby půdy a přístup k půdě, zejména jak to vše souvisí s lokálními iniciativami, jako jsou například KPZ. V roce 2015 založila spolek CooLAND (www.cooland.cz), jelikož věří, že spojení mezi výzkumnými pracovníky, zemědělci, veřejností a dalšími zainteresovanými stranami je nejlepší způsob, jak spolupracovat navzájem. Je také členkou národní sítě pro KPZ v České republice – AMPI (http://asociaceampi.cz/).

Rolníci, společné statky a sklizně genů: postřehy z agrárních utopií