Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Prezentace

prezentace knihy Art, Form, and the Environment: Engaging in Sustainability / Barbara Benish, Nathalie BlancKnihkupectví NG - KOENIG BOOKS (Veletržní palác)

Form, Art and the Environment: Engaging in Sustainability (Routledge Studies in Culture and Sustainable Development) / Forma, umění a životní prostředí: pokus o trvalou udržitelnost (ediční řada nakladatelství Routledge zaměřená na studia kultury a trvale udržitelného rozvoje)
Nathalie Blanc (autorka), Barbara L. Benish (autorka)

Kniha Form, Art and the Environment: Engaging in Sustainability nahlíží na environmentální umělecké postupy z pluralistické perspektivy, což jí umožňuje zkoumat přínos umění v oblasti propagace trvale udržitelného rozvoje a kultury mezi řadovými občany a jeho potenciál stát se katalyzátorem společenských změn a uvědomění.

Publikace pojednává o tom, jak komunitní umění, environmentální kreativita a proměna úlohy umělce v polis přispívá k dosažení trvale udržitelné budoucnosti, přičemž k tomuto tématu přistupuje z několika mezioborových hledisek. Najdeme zde úvahy o roli uměleckých děl při odhalování místních ekologických problémů souvisejících s biodiverzitou, veřejnou dopravou a energiemi i o způsobu, jakým umělci a umělecká díla obohacují naše vícedimenzionální chápání kultury a trvale udržitelného rozvoje. Celá kniha nám pak připomíná nedocenitelnou hodnotu umění jakožto expresivní síly propagující trvale udržitelný kulturní a informovaný rozvoj. Na základě široké škály případových studií a analýzy souboru prací získaného s pomocí mezinárodní environmentální ceny COAL zkoumá vývoj vztahů mezi kulturou a životním prostředím.

Tato kniha zaujme stoupence environmentálního umění, kulturního a trvale udržitelného rozvoje a studenty umění, environmentální vědy a rozvoje mezinárodních strategií a plánování. 

 

+ FB událost

prezentace knihy Art, Form, and the Environment: Engaging in Sustainability