Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Výstava

mEDICINE / Jana DoležalováGalerie PANEL, FAMU
Tereza Jindrová

Výstava Jany Doležalové vychází z autorčina dlouhodobého zájmu o přírodní procesy v kontextu lidské činnosti a také o obecně ekologickou problematiku. V projektu mEDICINE se Jana Doležalová dotýká tématu čínské medicíny, která je příkladem těsného propojení specifického kulturního dědictví a čerpání přírodních zdrojů, mnohdy i velmi vzácných a ohrožených. Mimo jiné tím otevírá otázku vztahu víry a vědeckých faktů.

mEDICINE