Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

živá akce

Karavan potravinové suverenity /Zelená zahrada Smetanka

Na konci měsíce října proběhne v Rumunské Kluži nejdůležitější událost tohoto roku pokud jde o potravinovou suverenitu – Fórum Nyéleni. Potkají se zde zastupitelé radikálních potravinových hnutí nejen z Evropy a budou formulovat možnosti spolupráce a definovat výzvy, kterým chtějí společně čelit. Na toto fórum bude vypraven „karavan potravinové suverenity“, nebo také „semínkový karavan“, který bude projíždět Evropou a jedna ze zastávek bude také Praha. Spolu s karavanem přijedou zastupitelé ekologicko – rolnických hnutí, mimo jiné například Paula Gioia – zastupitelka největšího světového hnutí dneška – rolnického, feministického a antikapitalistického hnutí La Via Campesina. Tito aktivisté a rolníci představí koncept potravinové suverenity, ideu společně sdílených statků (commons) a emancipační snahy vedené skrze zemědělství a proměnu společensko – vlastnických vztahů.

Pozvání přijal také Jaroslav Lenhart, zakladatel biodynamického hospodářství Svobodný statek na soutoku, který představí jeho vizi pro zemědělství, promluví o vztahu k půdě a možnostech spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli. Svobodný statek je součástí systému komunitou podporovaného zemědělství.

Vystoupí rolnické duo Svobodosouzvučná statková kapela s improvizovaným vokálně/hudebním představením.

 

Karavan potravinové suverenity