Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

ZRUŠENO!!!

Endokrinní disruptory společenského žaludku; událost charakteru fosilního kimči / Tomáš Uhnák
ZRUŠENO!!!

Psychogeografický výlet, vycházející z konceptu dérive, užívaného situacionisty. Situacionistický teoretik Guy Debord vysvětlil dérive jako „režim experimentálního chování propojený s podmínkami městské společnosti: techniku rychlého průchodu skrze různorodé atmosféry“. Tento koncept „rozšiřuji“ (záleží na interpretaci) o předem zajištěné aktéry, se kterými se bude možné setkat „v terénu“, často mimo jejich životní a profesní působnost. Zvolené místo bude ale často důležitější, než samotné osobnosti, a může dokonce narušit či znejistit koordináty jak účastníků, tak samotných hostů a jejich tezí. Zapojeni budou zaměstnanci státních či městských úřadů, pedagogové, aktivisté, umělci, politici a další. Ačkoliv moje dérive sestává z množství na sebe navazujících událostí, cílem je dosáhnout jednolitého zážitku. Proto nebude možné zapojit se pouze na některé části, ale podmínkou je absolvovat celodenní intenzivní (fyzicky i intelektuálně) událost. Koncepce mého dérive odmítá vytvářet časově i obsahově „akurátní“ formát, ale počítá s přímou participací účastníků a jejich postupným „obohacováním skrze kontinuální vyčerpávání“.

Nutnost registrace: veronika.danhelova@fotografnet.cz
Vstupné: 100 Kč