Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Výstava

Biosémiotické Borneo / Ursula BiemannTranzitdisplay
Kurátorka: Mariana Serranová

Toto audiovizuální dílo zviditelňuje sémiotické utváření světa v přírodě a zkoumá, jak se umělci a terénní biologové vypořádávají se smyslovou a významovou stránkou ekologie pralesů na Borneu za použití nových metod, které popisují celé genetické asambláže coby souvislý text. Dílo inspirované smyslovou bohatostí lesa se stává formou hudby – geofilozofie zde taví přirozený výběr v hudební kompozici, která pojí koevoluci stromů, ptactva, hmyzu a symbiotických mikroorganismů.

Ursula Biemann je umělkyně, publicistka a autorka videoesej. žij.c. ve švýcarsk.m Curychu. Jej. uměleck. praxe je založen. předevš.m na výzkumu a zahrnuje ter.nn. pr.ci v odlehlých lokalit.ch, kde zkoum. klimatick. změny a ekologii ropy a vody, např.klad v ned.vných projektech Subatlantic (2016), Forest Law (2014) nebo Deep Weather (2013). Ve sv. ran. praxi se zaměřovala na geografii mobility, jak dokl.d. jej. exponovaný uměleckovýzkumný projekt Sahara Chronicle, který se zabýval tajnými migračn.mi s.těmi. Jej. videoinstalace jsou vystavov.ny po cel.m světě, v muze.ch i na mezin.rodn.ch uměleckých přehl.dk.ch v Liverpoolu, Šardž., Šanghaji, Seville, Istanbulu, Montrealu, Ben.tk.ch a S.o Paulu. Jej. s.lov. výstavy hostily instituce jako Neuer Berliner Kunstverein, Bildmuseet ve šv.dsk.m Ume., Lentos Museum v Linci nebo curyšský Helmhaus. Ursula Biemann je držitelkou švýcarsk. uměleck. ceny Prix Meret Oppenheim a čestn.ho doktor.tu v oboru humanitn.ch věd od šv.dsk. univerzity v Ume..

Biosémiotické Borneo