Fotograf
Festival
Praha #6
1/10–8/11
2016

Cultura/Natura

Prezentace

3×3 Portfolia studentů / FAMU, FUD UJEP, FU UO v OstravěKnihkupectví NG - KOENIG BOOKS (Veletržní palác)

Promítání portfolií studentů fotografie vybraných českých vysokých škol. Tři katedry / ateliéry fotografie vybraly své 3 studenty, aby představili východiska a výsledky své tvůrčí činnosti. Akce bude spíše neformální a jejím hlavním účelem je setkání v komornějším kruhu a komunikace napříč uměleckými školami.
Ateliér fotografie, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem,
Katedra fotografie, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze,
Katedra intermédií, Falkuta umění, UO v Ostravě

 

+ FB událost

3×3 Portfolia studentů