Fotograf FestivalFF


DOKUMENTÁRNÍ STRATEGIE
29. 9. – 31. 10. 2015

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Letošní pátý ročník se tematicky zaměří na „Dokumentární strategie“ a v průběhu října představí řadu skupinových i samostatných výstav, připravených ve spolupráci s pražskými galeriemi. Výstavní program doplní série diskuzí, site-specific akcí, projekcí a komentovaných prohlídek. Nedílnou součástí festivalu je opět mezinárodní diskuzní fórum, na němž vystoupí přední světoví teoretici a teoretičky, kurátorky a kurátoři, aby rozšířili, prohloubili nebo přesněji artikulovali význam aktuálního festivalového tématu.

Zvýšený zájem o dokumentární strategie a postupy se pravidelně objevuje v souvislosti se společenskou krizí, ostatně zatím poslední dokumentární vlna – popsaná jako „dokumentární obrat“ v umění – přišla na začátku 21. století. Současnou teorii a umění reflektující dokumentární obrat se v rámci festivalového programu pokusíme vůbec poprvé propojit s bohatou českou dokumentaristickou tradicí, poukázat na možné nové výklady této významné kapitoly dějin fotografie a znovu otevřít diskuzi o možnostech uplatnění dokumentu v současné fotografii a umění. Dokumentární fotografie v průběhu dějin nabývala různých významů – ať už jako obrazový archiv, jako mocenský nástroj, nebo jako prostředek vzdoru. Jakou funkci může mít dnes?