Fotograf FestivalFF


Bohdan Holomíček

Autorská projekce s živou hudbou
Kurátorka: Hana Buddeus

Kavárna Liberál

Bohdan Holomíček rád vysílá svoje fotografie zpátky do oběhu – dřív je rozdával a vystavoval (bez rámu, jen připnuté připínáčky a označené popiskami psanými rukou na okraji fotografie), v poslední době je posílá e-mailem nebo je promítá za doprovodu spřátelených hudebních těles (Pavel Zajíček a DG 307, Noční Optika). Černobílá fotografie se pro něj nestala fetišem, plynule přešel na digitální technologii, pořád fotografuje a postupně digitalizuje svůj rozsáhlý archiv.