Fotograf FestivalFF


Dokumentarismus a současné praxe

Diskuze, Projekce

Tranzitdisplay
út–ne 12–18 h

Dokumentarismus se od 60. let prosadil jako přístup, forma, jež prochází různými obory – fotografií, filmem, videoartem, aktivismem, novými médii, internetovým i post-internetovým uměním, vizuální antropologií i sociálními vědami. Debata se pokusí připomenout klíčová pojetí dokumentarismu ve výše jmenovaných disciplínách, vzájemně je konfrontovat a komentovat v souvislosti s aktuální praxí. Zamyslí se také nad proměnami, kterými tato forma v průběhu posledních let prochází.

Pozvaní hosté: Zbyněk Baladrán, Hana Buddeus, David Čeněk, Vít Klusák, Pavel Sterec, Barbora Kleinhamplová.

Moderátor: Vít Havránek.