Fotograf FestivalFF


Philip Gaißer, Michael Höpfner, Helmut & Johanna Kandl, Stephanie Kiwitt, Markus Krottendorfer, Tatiana Lecomte

What Was Documentary Is Now Something Else

Výstava
Kurátor: Reinhard Braun

Galerie Školská 28
út 13–19 h, st–pá 13–18 h

Krize dokumentárního žánru přichází v době, kdy se vytváří a šíří více fotografií než kdykoli předtím a pravděpodobně se vztahuje k další dlouhodobé krizi, totiž krizi přesvědčivé politické, společenské a ekonomické shody. Díky tomu rovněž selhává dohoda ohledně různých podob produkce vědění. Je-li přinejmenším obtížné vybudovat si pevný charakter tváří v tvář aktuálním událostem, pak se může určitá „archeologie“ současnosti dostat do popředí, zatímco dokumentární fotografie a její postupy na své důležitosti tratí. Dále tak vyvstávají otázky ohledně měnících se podmínek jejího vzniku a její příslušnosti k dějinám, vědění, paměti, identitám, místům či násilí. Něco uvnitř fotografie zřejmě musí vyplout na povrch, něco, co ještě nebylo pojmenováno, něco jiného…

Výstava má tři části probíhající paralelně ve Fotograf Gallery, Galerii Školská 28 a v Rakouském kulturním fóru v Praze.