Fotograf FestivalFF


Taco Hidde Bakker, Reinhard Braun, Vít Havránek, Maria Lind, Adam Mazur

Dokumentovat současnost

Diskuzní fórum

Veletržní palác / NG
út–ne 10–18 h

pozvaní hosté:

  • Taco Hidde Bakker (Amsterdam)

  • Reinhard Braun (Graz)

  • Vít Havránek (Praha)

  • Maria Lind (Stockholm)

  • Adam Mazur (Varšava)

Moderátor: Adam Budak (NG)

 

V souvislosti s uměním posledních dvou dekád se často hovořilo o “dokumentárním obratu”. Je možné popsat, jak tento obrat ovlivnil současnou fotografii? Nezpůsobila záplava vizuálních informací, které denně konzumujeme, určitý odklon od využívání dokumentární fotografie? Jak se proměnilo naše vnímání dokumentu v době chytrých telefonů, sociálních sítí a youtube?

Dokument se v dějinách umění často objevuje v souvislosti s probíhající krizí – oblíbeným příkladem jsou aktivity Farm Security Administration a velká dokumentaristická vlna, která ve třicátých letech probíhala napříč všemi uměleckými žánry –, ale zřejmě by bylo možné takto uvazovat např. i o období normalizace v Československu. Znamená to, ze je možné dokumentární vlny na základě sledovaní aktuálního společenského vývoje předvídat?

Veletržní palác, Národní Galerie, 5. patro, Dukelských Hrdinů

Všechny příspěvky včetně následné diskuse budou simultánně tlumočeny do angličtiny, resp. do češtiny.