Fotograf FestivalFF


Aleksandra Vajd a Hynek Alt ve spolupráci se studenty ateliéru fotografie

Konference

Výstava

Ateliér Fotografie / UMPRUM
út–ne 10–18 h

Pro OFF Bienale 2015 v Budapešti jsme se studenty uskutečnili řadu nenápadných performativních akcí v prostorech Maďarského kulturního střediska v Praze a ty kontinuálně dokumentovali. Výstupem byla projekce cca 1000 snímků v kině kulturního centra. Konference tuto strategii dále rozvíjí. Pojem „konference“ se stane půdorysem akce, která se pokusí pojmenovat, redefinovat i zmást naše chápání dokumentární fotografie. Naším cílem je vytvořit beztvarou situaci, kde je těžké odlišit, co je prostředkem, co motivem a co výstupem. Je dokumentární fotografie záznamem života? Je dokumentární fotografie živá? Existuje život bez fotografie?