Vůdce bolševické revoluce Vladimír Iljič Lenin biologicky zemřel v roce 1924. Sovětská společnost však tento fakt vzala na vědomí způsobem, který lze interpretovat jako odmítavý. Leninovo nabalzamované tělo bylo uloženo do mauzolea a sovětská kultura oslavovala jeho nesmrtelnost. Zemřel Lenin vůbec? Vedle literatury byla pro obraz živého Lenina klíčová především fotografie. Příspěvek přiblíží fenomén nesmrtelnosti v ruské kultuře 19. století a jeho transformaci v letech Sovětského svazu. V duchu utopického materialismu se tehdy zdálo, že pomocí vědy a technologie lze život nekonečně prodloužit. Roviny fyzické, obrazové a politické nesmrtelnosti se však v Leninově případě dostávaly do stále silnějších rozporů, dokumentujících strategie sovětské propagandy při dokumentování vlastní historie.