Skupinová výstava „Spot“ bude prostřednictvím „experimentální“ výstavní instalace zpracovávat téma reprezentace v současném umění. Divák nebude mít jinou možnost než se podřídit „systému“. Jeho smysly budou muset následovat pouze jedinou předem určenou cestu. Expozice představí širokou škálu médií – od fotografie a videa, přes malbu a kresbu, až po sochu či objekt. Koncepci výstavy připravuje kurátor Galerie NTK Milan Mikuláštík a naváže tak na předchozí projekty kriticky zpracovávající problematiku „operačního systému umění“, výstavy „Současná česká malba“ a „Jedna z možností“.