Projektem autorské trojice Petr Dub, Marek Habr a Zdeněk Porcal potvrzuje Galerie Kvalitář svou identitu prostoru pro setkávání současného umění, architektury a designu. Koncept výstavy představuje apropriační přístupy spojené s experimentálním přístupem k praktické interpretaci Dubova autorského cyklu s názvem Reframed. Ústředním námětem série je práce s „přeformátováním“ média klasického závěsného obrazu do objektu na pomezí obrazu a objektu. Výsledné umělecké dílo akcentuje nejen aktuální kapacitu malby, ale současně i architektonické rámce výstavních či instalačních prostor. Hledání optimálního vztahu mezi perspektivou třídimenzionálních objektů a konkrétními instalačními možnostmi ovšem pochopitelně komplikuje následný fotodokumentační přístup. Jednotlivé dílo není výslednou situací, instalace ze své podstaty není uzavřeným celkem a její fotografie zplošťuje obraz do specifické interpretace reality. Moment, ve kterém na scénu vstupuje fotograf, nelze považovat za výhradně mechanický. Dvojice Dub a Porcal v tomto vědomí spolupracuje od roku 2011.

Původní koncept hledání citlivé fotointerpretace skrze objektiv Porcalova aparátu nakonec vedl i k reverznímu čtení Dubovy horizontály. Ve výsledku vznikl nový autonomní cyklus, ve kterém Porcal používá dřevěnou lať potaženou malířským plátnem svého kolegy jako fotografickou pomůcku k poměřování krajiny i architektury. Ve výstavě se nakonec potkávají oba přístupy s architektonickým řešením architekta Marka Habra.