OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU A KŘEST ČASOPISU FOTOGRAF

19 h | → Malá dvorana Veletržního paláce

 

Performance Jonáše Strouhala a Jonáše Rosůlka

18–21 h | → Malá dvorana Veletržního paláce

Živý přenos z astronomického dalekohledu umístěného na střeše budovy Veletržního paláce promítaný na stěnu Malé dvorany. Pohyb dalekohledu a jeho zaměření je ovládáno prostřednictvím autora či diváka mentálním nasazením. V případě, že je autor nebo divák nesoustředěný, dalekohled nahodile přejíždí po nitru města a obloze. Při stavu nadprůměrné koncentrace zamíří dalekohled k jednomu z konkrétních míst, kde se zastaví. Při ztrátě koncentrace se dá dalekohled opět do pohybu. Projekce má kruhovou výseč, která popírá pravoúhlé zásady technického obrazu. Mezi divákem a nastoleným obrazem stojí otázka důvěry. Kruh se uzavírá.

 

Performance Richarda Loskota: Čas drží vše pohromadě

19 h | → Malá dvorana Veletržního paláce

Richard Loskot pojme Malou dvoranu, jako abstrahovaný "filmový" ateliér. Jeho půdorys bude potažen speciální světlocitlivou emulzí a na něj nechá autor do dění vstoupit i diváky. Poté dojde k osvitu, při němž se rozsvítí několik speciálních světel a budou tak zachyceny otisky lidské přítomnosti. Situace prostoru bude převedena do dvourozměrné plochy. Tvary obvykle neslučitelné se v projekcích stínů spojí do nových celků. Z celé události pak zůstane pouze jeden obrovský fotogram, otisk určité již neexistující chvíle. Plná prázdnota. Experimentu můžete být účastni či jen přítomni, abyste mohli vidět a věřit. 

 

Afterparty v Café Jedna

Café Jedna ve Veletržním paláci

 DJ Session: Aleš Stuchlý, radio Wave